Klasztor Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej, Biuro Promocji Kultu męczenników Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego JP II w Krakowie, IPN Oddział Rzeszów oraz Uniwersytet Rzeszowski zapraszają...
więcej »