1910 -1996

Urodził się 7 czerwca 1910 r. w Jarosławiu w rodzinie Wincentego i Józefy Antoniewicz. W 1930 r. zdał egzamin maturalny, a następnie wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Swoją formację seminaryjną zakończył święceniami kapłańskimi, które otrzymał 23 czerwca 1935 r. w Przemyślu. Jako wikariusz pracował w parafii Żmigród Nowy (1 sierpień 1935 – 25 kwiecień 1938) Harta (25 kwiecień 1938 – 4 lipiec 1940 r.) Dubiecko (4 lipiec 1940 – 16 czerwiec 1941). Przez krótki czas administrował parafią Izdebki (16 czerwiec 1941 – 12 lipiec 1941 r.), a następnie był wikariuszem w Jaśle (do 11 lutego 1943 r.). Ponad rok był administratorem parafii Nowosielce Kozickie (do 30 czerwca 1944 r.) a później wikariuszem w Rzeszowie (do 25 sierpnia 1947 r.) i w Krośnie (do 1 sierpnia 1951 r.). Przez następnych kilkanaście lat był katechetą w Brzozowie (do 23 lipca 1957 r.) i w Jarosławiu, gdzie w 1966 r. został mianowany rektorem kościoła pw. Ducha Świętego. W Jarosławiu był katechetą Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Liceum Sztuk Plastycznych. Z dniem 1 września objął obowiązki dyrektora Archiwum Diecezjalnego, które spełniał z gorliwością do 1 września 1991 r., kiedy to przeszedł na zasłużoną emeryturę. W 1977 r. został mianowany honorowym kanonikiem Kapituły Katedralnej. Zmarł w przemyskim szpitalu 21 marca 1996 r. Uroczystościom pogrzebowym, które odbyły się w Jarosławiu, przewodniczył bp Bolesław Taborski.

oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz