Plac Katedralny 4a
PL  37-700 PRZEMYŚL
tel. 16 678 66 94; fax. 16 678 26 74
e-mail: kuria@przemyska.pl

KONTO: PKO BP S.A. II o/Przemyśl
nr 48 1020 4274 0000 1202 0025 1777

Przyjmowanie interesantów:

od poniedziałku do soboty z wyjątkiem uroczystości kościelnych
w godz. od 9.00 do 13.00

Wikariusz Generalny

bp Stanisław Jamrozek

Wikariusz Biskupi ds. Zakonnych

ks. prał. Józef Bar

Kancelaria ogólna

Kanclerz: ks. prał. Bartosz Rajnowski
Notariusz: ks. Tadeusz Dec
Archiwistka: s. Krystyna Kasperczyk służebniczka

Rzecznik prasowy:

ks. prał. Bartosz Rajnowski – tel. 608 393 094

Wydział Duszpasterski

tel. 16 678 66 94 w. 52
e-mail: wydz_d@przemyska.pl
Dyrektor: ks. prał. Roman Chowaniec
Wicedyrektor: ks. prał. Waldemar Janiga

Wydział Duszpasterstwa Rodzin

ul. ks. P. Skargi 6, 37-700 Przemyśl, tel. 16 677 90 00
www.rodzina.przemyska.pl
Dyrektor: ks. prał. dr Roman Wawro
Wicedyrektor: ks. dr Marek Machała
Doradczyni: Anna Maciołek, tel. 600 780 733

Wydział Nauki Katolickiej

tel. 16 676 88 11
e-mail: wnk@przemyska.pl
Dyrektor: ks. prał. Waldemar Janiga, tel. kom. 883 325 899
Wicedyrektor: ks. prał. Tadeusz Biały, tel. dom. 16 678 77 24

Wydział ds. Zakonnych

tel. 16 678 66 94 w. 32
Dyrektor: ks. prał. Józef Bar

Wydział ds. Kanonizacyjnych

tel. 16 678 66 94 w. 55
Dyrektor: ks. prał. Roman Chowaniec

Wydział Administracyjny

tel. 16 678 66 94 w. 54; tel. kom. 692 432 872
Ekonom Archidiecezji i Dyrektor Wydziału: ks. prał. Edward Sobolak
Księgowa: s. Andrzeja Monika Wnęk CSSF,
tel. 16 678 66 94 w. 56, e-mail: kuria_przem@poczta.onet.pl