Plac Katedralny 4a
PL  37-700 PRZEMYŚL
tel. 16 678 66 94 fax. 16 678 26 74; e-mail: kuria@przemyska.pl

KONTO: PKO BP S.A. II o/Przemyśl, nr 48 1020 4274 0000 1202 0025 1777

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW
od poniedziałku do soboty z wyjątkiem uroczystości kościelnych w godzinach od 9.00 do 13.00


WIKARIUSZE GENERALNI

bp Stanisław Jamrozek

WIKARIUSZ BISKUPI ds. ZAKONNYCH

ks. prał. Józef Bar

KANCELARIA OGÓLNA

Kanclerz: ks. prał. Bartosz Rajnowski
Notariusz: ks. Tadeusz Dec
Archiwistka: s. Krystyna Kasperczyk służebniczka

RZECZNIK PRASOWY

ks. prał. Bartosz Rajnowski – tel. 608 393 094


WYDZIAŁY

WYDZIAŁ DUSZPASTERSKI
WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA RODZIN
WYDZIAŁ NAUKI KATOLICKIEJ

WYDZIAŁ ds. ZAKONNYCH
WYDZIAŁ ds. KANONIZACYJNYCH
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY