Kuria Metropolitalna

Plac Katedralny 4a
PL  37-700 PRZEMYŚL
tel. 16 678 66 94; fax. 16 678 26 74
e-mail: kuria@przemyska.pl

KONTO: PKO BP S.A. II o/Przemyśl
nr 48 1020 4274 0000 1202 0025 1777

Przyjmowanie interesantów:

  • poniedziałki i środy w godz. 9.0016.00
  • wtorki, czwartki i piątki w godz. 9.0013.00

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych oraz dodatkowo:

  • 2017: 2 listopada, 8 grudnia;
  • 2018: 2 lutego, 19 marca, 29-31 marca (Triduum Wielkiego Tygodnia), 3 maja, 21 maja, 29 czerwca, 15 sierpnia, 2 listopada, 24 grudnia, 31 grudnia.

Wikariusz Generalny

bp Stanisław Jamrozek


Wikariusz Biskupi ds. Zakonnych

ks. prał. Józef Bar


Kancelaria ogólna

Kanclerz:
ks. prał. Bartosz Rajnowski

Wicekanclerz:
ks. Janusz Paszek

Notariusz:
ks. Krzysztof Rzepka

Archiwistka:
 s. Krystyna Kasperczyk


Rzecznik prasowy

ks. prał. Bartosz Rajnowski
kom. 608 393 094


Wydział Duszpasterski

tel. 16 678 66 94 w. 52
e-mail: wydz_d@przemyska.pl

Dyrektor:
ks. Jan Szeląg

Wicedyrektor:
 ks. prał. Waldemar Janiga


Wydział Duszpasterstwa Rodzin

ul. ks. P. Skargi 6, 37-700 Przemyśl
tel. 16 677 90 00
www.rodzina.przemyska.pl

Dyrektor:
ks. Marek Machała

Doradczyni:
Anna Maciołek
kom. 600 780 733


Wydział Nauki Katolickiej

tel. 16 676 88 11
e-mail: wnk@przemyska.pl

Dyrektor:
ks. prał. Waldemar Janiga
kom. 883 325 899

Wicedyrektor:
ks. prał. Tadeusz Biały
tel. 16 678 77 24


Wydział ds. Zakonnych

tel. 16 678 66 94 w. 32

Dyrektor:
ks. prał. Józef Bar


Wydział ds. Kanonizacyjnych

tel. 16 678 66 94 w. 55

Dyrektor:
ks. prał. Roman Chowaniec


Wydział Administracyjny

tel. 16 678 66 94 w. 54
kom. 692 432 872
e-mail: ksiegowosc@przemyska.pl

Ekonom Archidiecezji i Dyrektor Wydziału:
ks. prał. Edward Sobolak

Księgowa:
s. Andrzeja Monika Wnęk CSSF
tel. 16 678 66 94 w. 56

PRZETARGI