Kuria Metropolitalna

Plac Katedralny 4a
PL  37-700 PRZEMYŚL
tel. 16 678 66 94; fax. 16 678 26 74
e-mail: kuria@przemyska.pl

Wszelkie zapytania, zgłoszenia i inne kwestie wymagające udzielenia urzędowej odpowiedzi, należy przesyłać w formie pisemnej, własnoręcznie podpisane. Kancelaria Kurii Metropolitalnej nie prowadzi w tej kwestii korespondencji urzędowej drogą elektroniczną.

KONTO: PKO BP S.A. II o/Przemyśl
nr 48 1020 4274 0000 1202 0025 1777

Przyjmowanie interesantów:

  • poniedziałki i środy w godz. 9.0016.00
  • wtorki, czwartki i piątki w godz. 9.0013.00

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych oraz dodatkowo:

  • 2017: 2 listopada, 8 grudnia;
  • 2018: 2 lutego, 19 marca, 29-31 marca (Triduum Wielkiego Tygodnia), 3 maja, 21 maja, 29 czerwca, 15 sierpnia, 2 listopada, 24 grudnia, 31 grudnia.

Wikariusz Generalny

bp Stanisław Jamrozek


Wikariusz Biskupi ds. Zakonnych

ks. prał. Józef Bar


Delegat Metropolity Przemyskiego ds. ochrony małoletnich

ks. dr Piotr Baraniewicz
tel. 16 676 88 12


Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych

ks. Michał Czelny
kom. 781 375 818 (w godz. 10.00 – 15.00)
e-mail: diod@przemyska.pl


 Kancelaria ogólna

Kanclerz:
ks. prał. Bartosz Rajnowski

Wicekanclerz:
ks. prał. Józef Trela

Notariusz:
ks. Krzysztof Rzepka

Archiwistka:
 s. Krystyna Kasperczyk


Rzecznik prasowy

ks. prał. Bartosz Rajnowski
kom. 608 393 094


Wydział Duszpasterski

tel. 16 678 66 94 w. 52
e-mail: wydz_d@przemyska.pl

Dyrektor:
ks. Jan Szeląg

Wicedyrektor:
 ks. prał. Waldemar Janiga


Wydział Duszpasterstwa Rodzin

ul. ks. P. Skargi 6, 37-700 Przemyśl
tel. 16 677 90 00
www.rodzina.przemyska.pl

Dyrektor:
ks. Marek Machała

Współpraca:
ks. Jan Bober

Doradczyni:
Anna Maciołek
kom. 600 780 733


Wydział Nauki Katolickiej

tel. 16 676 88 11
e-mail: wnk@przemyska.pl

Dyrektor:
ks. prał. Waldemar Janiga
kom. 883 325 899

Wicedyrektor:
ks. prał. Tadeusz Biały
tel. 16 678 77 24


Wydział ds. Zakonnych

tel. 16 678 66 94 w. 32

Dyrektor:
ks. prał. Józef Bar


Wydział ds. Kanonizacyjnych

tel. 16 678 66 94 w. 55

Dyrektor:
ks. dr Witold Burda


Wydział Administracyjny

tel. 16 678 66 94 w. 54
kom. 692 432 872
e-mail: ksiegowosc@przemyska.pl

Ekonom Archidiecezji i Dyrektor Wydziału:
ks. prał. Edward Sobolak

Księgowa:
s. Andrzeja Monika Wnęk CSSF
tel. 16 678 66 94 w. 56

PRZETARGI