Pokój i nadzieja dla Europy
w nauczaniu Benedykta XVI i Franciszka

XXVIII Olimpiada Teologii Katolickiej Łódź 2018

 

Kontakt
XXVIII OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ
KOMITET ORGANIZACYJNY
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Łodzi

Ul. Ks. I. Skorupki 3, 90-458 Łódź

e-mail: katechet@archidiecezja.lodz.pl

Harmonogram

22.11.2017 r. – etap szkolny (uzgodnione z organizatorami próbnej matury)

7.03.2018 r. – etap diecezjalny; miejsce realizacji: WSD Przemyśl

5-7.04. – etap ogólnopolski; miejsce realizacji: Porszewice k. Łodzi

Literatura
 

Teksty do pobrania na stronie olimpiady!

Etap szkolny

 1. Pismo Święte: Biblia Tysiąclecia, Wyd. V, Poznań Pallotinum 2006
 2. Rz 4, 1–5,8
 3. 2 Kor 1; 3–5
 4. Magisterium Kościoła:
 5. KKK nr 1817–1821
 6. KKK 2302–2304
 7. Encyklika Benedykta XVI Spe Salvi, pkt. 1–9
 8. Przemówienie Benedykta XVI, wygłoszone w Asyżu dnia 27.10.2011r.
 9. Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2011 r. „Wolność religijna drogą pokoju”
 10. Homilia Papieża Franciszka, Czuwanie modlitewne w dniu postu i modlitwy o pokój na świecie, dnia 7.09.2013
 11. Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Pokoju z dnia 1.01.2016 r.
 12. Spotkanie międzyreligijne w Asyżu, z dnia 20.09.2016 r.
 13. Opracowania:
 14. Xavier Leon Dufour, Słownik Nowego Testamentu, hasła: „pokój” i „nadzieja”

 

Etap Diecezjalny

Obowiązuje lektura z etapu szkolnego oraz:

 1. Pismo Święte: Biblia Tysiąclecia, Wyd. V, Poznań Pallotinum 2006
 2. Ef 4–5
 3. 2 Kor 1; 3–5
 4. Magisterium Kościoła:
 5. KKK nr 1042–1050
 6. Encyklika Benedykta XVI Spe Salvi, pkt. 24–26 i 30–31
 7. Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2006 r. „W prawdzie – pokój”
 8. Przemówienie Benedykta XVI w kościele parafialnym w Rhemens-Saint-Georges z dnia 23.07.2006 r.
 9. Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2007 r. „Osoba ludzka sercem pokoju”
 10. Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2010 r. „Jeśli chcesz krzewić pokój, strzeż dzieła stworzenia”
 11. Przemówienie Benedykta XVI podczas noworocznej audiencji dla członków korpusu dyplomatycznego z roku 2013
 12. Orędzie papieża Franciszka na 50. Światowy Dzień Pokoju (z dnia 1.01.2017 r.)
 13. Opracowania:
 14. Juchimiuk F., Duchowość nadziei chrześcijańskiej w świetle listów św. Pawła, Pedagogika Katolicka 7 (2/2010) 203–218
 15. Drożdż B., Pokój jako błogosławiony owoc, 2 (Perspectiva Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne) 2010, s. 16–26

 

Etap Ogólnopolski

Obowiązuje lektura z etapu szkolnego i diecezjalnego oraz:

 1. Magisterium Kościoła:
 2. Fragmenty wywiadu udzielonego przez Benedykta XVI niemieckim stacjom telewizyjnym i Radiu Watykańskiemu dnia 5.08.2005 r.
 3. Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2013 r. „Błogosławieni pokój czyniący”
 4. Przemówienie Benedykta XVI w Bundestagu pt. Serce rozumne. Refleksja na temat podstaw prawa z dnia 22.09.2011 r.
 5. Spotkanie Benedykta XVI z młodzieżą w Nowym Jorku dnia 19.04.2008 r.
 6. Encyklika Benedykta XVI Spe Salvi, pkt. 32–48
 7. Przemówienie Papieża Franciszka podczas spotkania modlitewnego w intencjach pokoju, z dnia 8.06.2014 r.
 8. Opracowania:
 9. Wesoły W., Sprawiedliwość w nauczaniu Kościoła Katolickiego, Studia Warmińskie XLVII (2010), s. 289–304
 10. Tatar M., Chrześcijańska nadzieja jako czynnik rozwoju człowieka i świata w encyklice Spe salvi Benedykta XVI, Warszawskie Studia Teologiczne t. XXII/2/2009, s.121–132