Wyszukiwarka

Proszę wpisać szukaną frazę w polu poniżej i wcisnąć "Enter".

Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach

XIX Regionalna Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach
uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów
w roku szkolnym 2018/2019

św. Andrzej Bobola

Harmonogram
 • 28 listopada 2018 r. – pierwszy etap (szkolny)
 • 28 lutego 2019 roku w: Przemyślu, Miejscu Piastowym, Sanoku, Jarosławiu, Łańcucie, Leżajsku i Średniej Wsi.
 • maj 2019 r. – trzeci etap (finał) w Szkole Podstawowej w Strachocinie.
Literatura

Obowiązująca literatura do etapu pierwszego zamieszczona nw „Biuletynie Katechetycznym 2018” – strony: 192-208.

Obowiązująca literatura do etapu drugiego:

 • Materiały z etapu pierwszego;
 • Ks. J. Niżnik, Święty Andrzej Bobola. Życie, objawienia, cuda, Kraków 2018.
 • Encyklika Papieża Piusa XII o św. Andrzeju Boboli Invicti Athlete

Obowiązująca literatura do etapu trzeciego:

 • Materiały z etapu pierwszego i drugiego;
 • E. Polak, Cuda świętego Andrzeja Boboli. Świadectwa, życie i modlitwy, Kraków 2017, s. 5-238
 • film pt. Niezłomny Patron Polski Święty Andrzej Bobola, Produkcja – Wydawnictwo La Salette Księży Misjonarzy Saletynów 2015
Regulamin
 1. Organizatorzy XIX Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Arcybiskupie Ignacym Tokarczuku Metropolicie Przemyskim:
 • Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu,
 • Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.
 1. Współorganizatorzy Olimpiady:
 • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddziały w Przemyślu i Krośnie;
 • Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Strachocinie.
 1. XIX Regionalna Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach organizowana jest z racji szerzenia znajomości postaci św. Andrzeja Boboli – wybitnego duszpasterza i wychowawcy, męczennika i Patrona Polski.
 2. Olimpiada jest organizowana dla młodzieży z klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz młodzieży szkół gimnazjalnych Archidiecezji Przemyskiej.
 3. Olimpiada składa się z trzech etapów.
 4. Pierwszy etap (szkolny) zostanie przeprowadzony dnia 28 listopada 2018 roku w swoich szkołach.
 5. Do drugiego etapu archiprezbiterialnego mogą awansować:
  jedna osoba, która będzie reprezentowała gimnazjum;
  – i mogą awansować dwie osoby z klasy VII i VIII, które będą reprezentować szkołę podstawową.
 6. Kryteria wyboru reprezentantów szkoły do etapu drugiego organizatorzy pozostawiają do ustalenia odpowiedzialnym za przeprowadzenie pierwszego etapu w swojej szkole tzn. katechetom.
 7. Drugi etap archiprezbiterialny będzie etapem pisemnym i odbędzie się dnia 28 lutego 2019 roku w: Przemyślu, Miejscu Piastowym, Sanoku, Jarosławiu, Łańcucie, Leżajsku i Średniej Wsi. Odpowiedzialnymi za jego przeprowadzenie są wyznaczeni kapłani we współpracy z Wydziałem Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu i Michalickim Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym:
 • Archiprezbiterat Bieszczadzki – Mirosław Dubiel
 • Archiprezbiterat Jarosławski – ks. Jerzy Gałązka
 • Archiprezbiterat Krośnieński – ks. Paweł Wojakiewicz, CSMA, ks. Mirosław Grendus;
 • Archiprezbiterat Łańcucki: Łańcut – ks. Marek Blecharczyk;
  Leżajsk – ks. Dariusz Wojnar;
 • Archiprezbiterat Przemyski – ks. Waldemar Janiga, ks. Maciej Kandefer;
 • Archiprezbiterat Sanocki – ks. Jacek Michno.
 1. Ze względu na liczbę uczestników w drugim etapie, archiprezbiteraty kierują do trzeciego etapu następującą liczbę osób: krośnieński, przemyski, jarosławski i sanocki po 5 osób, natomiast łańcucki 9 osób (z dwóch rejonów Łańcut i Leżajsk) i bieszczadzki 3 osoby. Komisja Diecezjalna Olimpiady o Wielkich Polakach zastrzega sobie możliwość zmian dotyczących liczby awansujących uczniów do finału z poszczególnych archiprezbiteratów w zależności od ilości zgłoszonych uczestników na etapie archiprezbiteratu.
 2. Trzeci etap (finał) posiada odrębny regulamin.
 • Trzeci etap odbędzie się w maju 2018 roku w Szkole Podstawowej w Strachocienie.
 1. Obowiązująca literatura do etapu pierwszego zostanie zamieszczona na stronie: ks. J. Niżnik, Św. Andrzej Bobola – jezuita, męczennik, Patron Polski, zob. na stronie: olimpiada.mzsp.pl; zob. też tekst w niniejszym Biuletynie Katechetycznym 2018.
 2. Obowiązująca literatura do etapu drugiego:
 • Materiały z etapu pierwszego;
 • K J. Niżnik, Święty Andrzej Bobola. Życie, objawienia, cuda, Kraków 2018.
 • Encyklika Papieża Piusa XII o św. Andrzeju Boboli Invicti Athlete.
 1. Obowiązująca literatura do etapu trzeciego:
 • Materiały z etapu pierwszego i drugiego;
 • Polak, Cuda świętego Andrzeja Boboli. Świadectwa, życie i modlitwy, Kraków 2017, s. 5-238;
 • film pt. Niezłomny Patron Polski Święty Andrzej Bobola, Produkcja – Wydawnictwo La Salette Księży Misjonarzy Saletynów 2015.
 1. Skład Jury do trzeciego etapu ustalają organizatorzy.
 2. Patronami honorowymi olimpiady są: J. E. Ks. Abp Adam Szal Metropolita Przemyski, Ks. Dariusz Wilk – Generał Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła.
 3. Nagrody i wyróżnienia:
 • za pierwszy etap – zachęca się katechetów do nagrodzenia odpowiednią oceną, można wpisać pochwałę do dziennika (wskazane są nagrody, dyplomy i wyróżnienia ufundowane przez dyrektora szkoły lub ks. proboszcza);
 • za drugi etap – organizatorzy proponują: ocenę z religii, wpis do dziennika, dyplom oraz nagrody książkowe;
 • za trzeci etap – dla każdego uczestnika przewidziana jest nagroda.
 1. Zgłoszenie osób do etapu trzeciego winno nastąpić nie później niż do 28.02.2019 roku na adres korespondencyjny.
 2. Odpowiedzialni za organizację Olimpiady:
 • ks. Waldemar Janiga – Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu;
 • ks. Paweł Wojakiewicz CSMA – Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu Olimpiady.

Adres do korespondencji:

 • Waldemar Janiga, Plac Katedralny 4a, 37 -700 Przemyśl,
  tel. 16-676 8811 lub 883 325 899,
  e-mail: wnk@przemyska.pl
 • Paweł Wojakiewicz CSMA, ul. ks. Br. Markiewicza 25b,
  38-430 Miejsce Piastowe, tel. 728-859-006
  e-mail: pawojakiewicz@gmail.com

Oficjalna strona internetowa Olimpiady: olimpiada.mzsp.pl .