Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach

 

XVIII Regionalna Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach
klasy VII szkoły podstawowej i dla uczniów gimnazjum
w roku szkolnym 2017/2018
– Arcybiskup Ignacy TOKARCZUK Metropolita Przemyski

Harmonogram
 • 8 listopada 2017 r. – pierwszy etap (szkolny)
 • 23 lutego 2018 roku w: Przemyślu, Miejscu Piastowym, Sanoku, Jarosławiu, Łańcucie, Leżajsku i Średniej Wsi.
 • kwiecień 2018 r. – trzeci etap (finał) w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu.
Literatura

Obowiązująca literatura do etapu pierwszego zamieszczona nw „Biuletynie Katechetycznym 2017” – strony: 91-115.

Obowiązująca literatura do etapu drugiego:

 • Materiały z etapu pierwszego;
 • Nie można zdradzić Ewangelii. Rozmowy z abp. Ignacym Tokarczukiem, rozmawiał, wstępem i przypisami opatrzył Mariusz Krzysztofiński, Rzeszów 2017.

Obowiązująca literatura do etapu trzeciego:

  • Materiały z etapu pierwszego i drugiego;
  • Non omnis moriar. Abp Ignacy Tokarczuk we wspomnieniach, oprac. Mariusz Krzysztofiński, Rzeszów 2016, strony: 21-26, 37-44, 47-49, 79-81, 89-91, 113-115, 165-167, 203-205, 209-214, 239-243, 305-307, 311-323, 345-353, 365-371.
Regulamin
  1. Organizatorzy XVIII Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Arcybiskupie Ignacym Tokarczuku Metropolicie Przemyskim:
  • Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu,
  • Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.
  1. Współorganizatorzy Olimpiady:
  • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddziały w Przemyślu i Krośnie.
  1. XVIII Regionalna Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach organizowana jest z racji szerzenia znajomości postaci niezłomnego Pasterza, wybitnego Polaka, obrońcy prawdy i praw wiernych, nauczyciela i wychowawcy: Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka.
  2. Olimpiada jest organizowana dla młodzieży z klas VII szkół podstawowych i z gimnazjum z terenu Archidiecezji Przemyskiej.
  3. Olimpiada składa się z trzech etapów.
  4. Pierwszy etap (szkolny) zostanie przeprowadzony dnia 8 listopada 2017 roku w swoich szkołach.
  5. Do drugiego etapu archiprezbiterialnego mogą awansować:
   dwie osoby, które będą reprezentowały gimnazjum;
   – oraz jedna osoba z klasy VII, która będzie reprezentować szkołę podstawową.
  6. Kryteria wyboru reprezentantów szkoły do etapu drugiego organizatorzy pozostawiają do ustalenia odpowiedzialnym za przeprowadzenie pierwszego etapu w swojej szkole tzn. katechetom.
  7. Drugi etap archiprezbiterialny będzie etapem pisemnym i odbędzie się dnia 23 lutego 2018 roku w: Przemyślu, Miejscu Piastowym, Sanoku, Jarosławiu, Łańcucie, Leżajsku i Średniej Wsi. Odpowiedzialnymi za jego przeprowadzenie są wyznaczeni kapłani we współpracy z Wydziałem Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu i Michalickim Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym:
  • Archiprezbiterat Bieszczadzki – Mirosław Dubiel
  • Archiprezbiterat Jarosławski – ks. Jerzy Gałązka
  • Archiprezbiterat Krośnieński – ks. Paweł Wojakiewicz, CSMA, ks. Mirosław Grendus;
  • Archiprezbiterat Łańcucki – ks. Marek Blecharczyk;
   Leżajsk – ks. Dariusz Wojnar;
  • Archiprezbiterat Przemyski – ks. Waldemar Janiga, ks. Maciej Kandefer;
  • Archiprezbiterat Sanocki – ks. Jacek Michno.
  1. Ze względu na liczbę uczestników w drugim etapie archiprezbiteraty kierują do trzeciego etapu następującą liczbę osób: krośnieński, przemyski, jarosławski i sanocki po 6 osób, natomiast łańcucki 9 osób (z dwóch rejonów: Łańcut i Leżajsk) i bieszczadzki 3 osoby.
  2. Trzeci etap (finał) posiada odrębny regulamin.
  • Trzeci etap odbędzie się w kwietniu 2018 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu.
  1. Obowiązująca literatura do etapu pierwszego zostanie zamieszczona na stronie: olimpiada.mzsp.pl oraz w „Biuletynie Katechetycznym 2017” – strony: 91-115.
  2. Obowiązująca literatura do etapu drugiego:
  • Materiały z etapu pierwszego;
  • Nie można zdradzić Ewangelii. Rozmowy z abp. Ignacym Tokarczukiem, rozmawiał, wstępem i przypisami opatrzył Mariusz Krzysztofiński, Rzeszów 2017.
  1. Obowiązująca literatura do etapu trzeciego:
  • Materiały z etapu pierwszego i drugiego;
  • Non omnis moriar. Abp Ignacy Tokarczuk we wspomnieniach, oprac. Mariusz Krzysztofiński, Rzeszów 2016, strony: 21-26, 37-44, 47-49, 79-81, 89-91, 113-115, 165-167, 203-205, 209-214, 239-243, 305-307, 311-323, 345-353, 365-371.
  1. Skład JURY do trzeciego etapu ustalają organizatorzy.
  2. Patronami honorowymi olimpiady są: J. E. Ks. Abp Adam Szal Metropolita Przemyski, Ks. Dariusz Wilk – Generał Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła.
  3. Nagrody i wyróżnienia:
  • za pierwszy etap – zachęca się katechetów do nagrodzenia odpowiednią oceną, można wpisać pochwałę do dziennika (wskazane są nagrody, dyplomy i wyróżnienia ufundowane przez dyrektora szkoły lub ks. proboszcza);
  • za drugi etap – organizatorzy proponują: ocenę z religii, wpis do dziennika, dyplom oraz nagrody książkowe;
  • za trzeci etap – dla każdego uczestnika przewidziana jest nagroda.
  1. Zgłoszenie osób do etapu trzeciego winno nastąpić nie później niż do 6.03.2018 roku na adres korespondencyjny.
  2. Odpowiedzialni za organizację Olimpiady:
  • ks. Waldemar Janiga – Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu;
  • ks. Paweł Wojakiewicz CSMA – Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.
  1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu Olimpiady.

  Adres do korespondencji:

  • Waldemar Janiga, Plac Katedralny 4a, 37 -700 Przemyśl,
   tel. 16-676 8811 lub 883 325 899,
   e-mail: wnk@przemyska.pl
  • Paweł Wojakiewicz CSMA, ul. ks. Br. Markiewicza 25b,
   38-430 Miejsce Piastowe, tel. 728-859-006
   e-mail: pawojakiewicz@gmail.com

Oficjalna strona internetowa Olimpiady: olimpiada.mzsp.pl .

Organizatorzy XVIII Regionalnej Olimpiady o Wielkich Polakach w roku szkolnym 2017/2018 poświęconej Arcybiskupowi Ignacemu Tokarczukowi dziękują wszystkim katechetom, którzy zaangażowali się w zorganizowanie w dniu 8 listopada szkolnego etapu konkursu.  Przypominamy, że wypełnione karty zgłoszeń do drugiego etapu należy przekazać do dnia 22 grudnia do wyznaczonych kapłanów:

 • Archiprezbiterat Bieszczadzki – ks. Mirosław Dubiel
 • Archiprezbiterat Jarosławski – ks. Jerzy Gałązka
 • Archiprezbiterat Krośnieński – ks. Paweł Wojakiewicz CSMA, ks. Mirosław Grendus
 • Archiprezbiterat Łańcucki – ks. Marek Blecharczyk (dekanaty: Łańcut I, Łańcut II, Przeworsk II Kańczuga, Błażowa); ks. Dariusz Wojnar (dekanaty: Leżajsk I, Leżajsk II, Żołynia, Przeworsk I)
 • Archiprezbiterat Przemyski – ks. Waldemar Janiga, ks. Maciej Kandefer
 • Archiprezbiterat Sanocki – ks. Jacek Michno

Książka  Nie można zdradzić Ewangelii. Rozmowy z abp. Ignacym Tokarczukiem, rozmawiał wstępem i przypisami opatrzył Mariusz Krzystofiński, Rzeszów 2017 , będąca obowiązkową lekturą do etapu drugiego, jest dostępna w Wydziale Nauki Katolickiej, w Księgarni ROMA w Przemyślu  oraz w księgarni przy kościele Księży Michalitów w Miejscu Piastowym.

Drugi etap archiprezbiterialny odbędzie się 23 lutego 2018 r w następujących miejscowościach: w Przemyślu, Miejscu Piastowym, Sanoku, Jarosławiu, Łańcucie, Leżajsku i Średniej Wsi.

DO POBRANIA:

wkrótce

ARCHIDIECEZJA PRZEMYSKA W INTERNECIE
Archidiecezja Przemyska
Wydział Nauki Katolickiej
Radio FARA
Duszpasterstwo Młodzieży
Wyższe Seminarium Duchowne
Liturgiczna Służba Ołtarza
Przemyska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
Caritas
Akcja Katolicka
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Ruch Światło-Życie
Ruch Apostolstwa Młodzieży
Odnowa w Duchu Świętym
Szkoła Nowej Ewangelizacji
Bractwo Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego
Wspólnota Miłości Miłosiernej
Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej
Muzeum Archidiecezjalne