Przedszkole
Szkoła podstawowa, klasy I-III
Szkoła podstawowa, klasy IV-VI
Gimnazjum
Szkoły ponadgimnazjalne