Recenzje książek

ks. Bronisław Twardzicki, Katechetyka formalna w służbie wiary Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl 2001

ks. Bronisław Twardzicki, U źródeł katechezy. Podstawowe zagadnienia z katechetyki fundamentalnej i materialnej
Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl 2011

CREDO I DEKALOG Kazania katechizmowe CYKL CZYTAŃ „B”2011-2012, Praca zbiorowa pod red. ks. W Janigi, ks. P. Kandefera, o. P. Soleckiego OFMConv., Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl 2011

(red.) ks. Waldemar Janiga, Wychowanie do patriotyzmu Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl- Rzeszów 2006

Teksty naukowo – formacyjne

ks. Waldemar Janiga - Katecheza szkolna: kryzysy i... nadzieja
ks. Bronisław Twardzicki - Wkład księdza biskupa Tadeusza Błaszkiewicza w odnowę katechezy w diecezji przemyskiej
”ks.
Ks. Waldemar Janiga - Rekolekcje szkolne jako wydarzenie duszpastersko - wychowawcze
Ks. Waldemar Janiga- Rekolekcje szkolne a program katechezy