rekolekcje_kerygmat_foto

REKOLEKCJE KERYGMATYCZNE W ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ  

Rekolekcje ewangelizacyjne przygotowują uczestników do osobistego aktu przyjęcia Chrystusa jako Pana i Zbawiciela i powierzenia mu swojego życia. Jest to bardzo ważne wydarzenie, do którego zaproszeni są uczestnicy rekolekcji. Rekolekcje mogą odbywać się przez cały rok, jednak warto wykorzystać okres wielkiego postu i adwentu.

Cel rekolekcji: Rekolekcje ewangelizacyjne powinny doprowadzić uczestnika do decyzji pójścia za Chrystusem i świadome wejścia na drogę życia we wspólnocie Kościoła lub w małych wspólnotach Kościoła.


AKTUALNE PRZYGOTOWANIA

Na całym etapie przygotowań i rekolekcji pamiętamy o modlitwie w intencji tego dzieła!

 • Krok 1Stworzenie wspólnoty kapłanów rekolekcjonistów (spotkanie organizacyjne odbyło się 18 lutego 2017 r.).
 • Krok 2. Stworzenie wspólnot świeckich (spotkanie organizacyjne dla świeckich i kapłanów):
 • sobota, 22 kwietnia 2017 r., godz. 9.30–13.00, Parafia pw. Świętej Trójcy w Przemyślu;
 • sobota, 20 maja 2017 r., godz. 9.30–13.00, Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej (Opactwo) w Jarosławiu.
 • Księża rekolekcjoniści organizują sobie przynajmniej dwie ekipy po 4 osoby (dwie dorosłe i dwie osoby młode), zaś księży odpowiedzialnych za ruchy, stowarzyszenia i wspólnoty prosimy o zaproszenie na te spotkania członków „swoich” ruchów.
 • Krok 3. Stworzenie wspólnot rekolekcyjnych kapłan + świeccy (czerwiec  2017).
 • Krok 4. Zgłoszenie parafii do zorganizowania rekolekcji (do końca maja 2017).
 • Krok 5. Opracowanie harmonogramu rekolekcji  i przydzielenie zespołów (lipiec, sierpień 2017).
 • Krok 6. Ceremonia posłania zespołów rekolekcyjnych (wrzesień 2017).

SCHEMAT DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REKOLEKCJAMI

1. Rozmowa wstępna księdza proboszcza z kapłanem prowadzącym rekolekcje.

Ustalenie podstawowych spraw takich jak terminy, rozpoznanie lokalnych możliwości i potrzeb itp. Rozpoczęcie przygotowań modlitewnych (indywidualne i wspólnotowe).

2. Spotkanie zespołu ewangelizacyjnego z duszpasterzami i członkami wszystkich grup parafialnych.

Spotkanie to ma na celu nie tylko rozdzielenie poszczególnych zadań organizacyjnych (według załączonego harmonogramu), ale także spełnienie ważnej funkcji informacyjnej. Uczestnicy spotkania (Rada parafialna, Akcja Katolicka, RAM, Ruch „Światło-Życie”, KSM, Róże różańcowe i inne) jako osoby najbardziej zaangażowane w życie parafii stają się tymi, którzy współtworzą rekolekcje i niosą informację o nich do swoich środowisk lokalnych. Ważne jest, aby w spotkaniu wzięli udział wszyscy duszpasterze pracujący w danej parafii.

3. Rozniesienie indywidualnych zaproszeń.

To bardzo ważny element rekolekcji. Nawiązuje do tego, że Jezus bardzo często w Ewangelii wzywał po imieniu poszczególne osoby. Ważne jest, aby przyniesienie pisemnego zaproszenia stało się okazją do pierwszej rozmowy o Bogu.

4. Kazanie ewangelizacyjne.

Około miesiąc przed planowanym terminem rekolekcji kapłan prowadzący odwiedza parafię i na wszystkich mszach niedzielnych wygłasza kazanie przygotowujące do tego ważnego wydarzenia.

5. REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE w parafii zakończone zaproszeniem do wspólnoty (według proponowanych schematów i możliwości).

6. Spotkanie porekolekcyjne i sporządzenie sprawozdania.

Około 2 tygodnie po rekolekcjach organizujemy spotkanie, które jest ścisłą kontynuacją rekolekcyjnej drogi. Dzielimy się doświadczeniem rzeczywistości porekolekcyjnej, swoimi przeżyciami, refleksjami i pragnieniami. We wspólnotowym rozeznaniu szukamy najbardziej właściwego sposobu permanentnej formacji. Ukazujemy rolę małych grup oraz koncepcję parafii jako wspólnoty wspólnot. Wzywamy, aby w mocy Ducha Świętego każdy wszedł do wspólnoty Kościoła i stał się jej aktywnym uczestnikiem. Następnie sporządzamy sprawozdanie według schematu i przesyłamy droga elektroniczną na adres sne@przemyska.pl.

7. Kontynuacja w małych grupach.

Stworzenie nowych lub umocnienie już istniejących małych wspólnot.


UWAGA!
Rekolekcje prowadzone będą w tych parafiach,
gdzie ksiądz proboszcz podejmie dalsze działania formacyjne.

Więcej informacji na temat rekolekcji
można uzyskać pod nr kom. 606 119 563
oraz pod adresem sne@przemyska.pl.


LISTA KAPŁANÓW REKOLEKCJONISTÓW 

 1. Ks. Mariusz Ryba
 2. Ks. Marcin Koperski
 3. Ks. Janusz Krygowski
 4. Ks. Łukasz Nycz
 5. Ks. Daniel Trojnar
 6. Ks. Janusz Marszałek
 7. Ks. Krzysztof Żyła
 8.  Ks. Mateusz Rutkowski
 9.  Ks. Maciej Flader
 10. Ks. Marek Machała
 11. Ks. Rafał Borcz
 12. Ks. Robert Blama
 13. Ks. Paweł Serwański
 14. Ks. Lesław Pelc
 15. Ks. Sebastian Picur
 16. Ks. Janusz Wilusz
 17. Ks. Piotr Krzych
 18. Ks. Krzysztof Bieńczak
 19. Ks. Robert Ryba
 20. Ks. Adam Wąsik
 21. Ks. Krzysztof Mierzejewski
 22. Ks. Bartosz Zakrzewski
 23. Ks. Daniel Odor
 24. Ks. Piotr Leja
 25. Ks. Dawid Rachwał
 26. Ks. Rafał Szykuła
 27. Ks. Marek Wasąg
 28. Ks. Ryszard Pelc
 29. Ks. Marek Wojnarowski
 30. Ks. Krzysztof Rzepka
 31. Ks. Zbigniew Suchy
 32. Ks. Łukasz Pałacki
 33. Ks. Paweł Kaszuba

AKTUALIZACJA [6 września 2017]

Kapłanów tworzących grupę rekolekcjonistów, którzy podjęli się prowadzenia rekolekcji kerygmatycznych diecezji, zapraszamy na Kerygmatyczne Rekolekcje Kapłańskie – Nowe Życie.

Rekolekcje będą miały miejsce w dniach 26-29 listopada 2017 r. w Ośrodku Rekolekcyjnym KSM “Nadzieja” w Wybrzeżu k. Dubiecka.
Początek rekolekcji w niedzielę, 26 listopada br. o godz. 20.00.

Prowadzący: Ks. Krzysztof Kralka (Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji).

Podczas rekolekcji przewidziane jest spotkanie organizacyjne dotyczące prowadzenia rekolekcji kerygmatycznych.

Więcej informacji można uzyskać pod nr kom. 606 119 563 oraz pod adresem sne@przemyska.pl.