W ramach Światowych Dni Młodzieży „Kraków 2016” I etapem świętowania będą Dni w Archidiecezji (20-25 lipca 2016), na które zapraszamy młodzież od 14 roku życia i starszą. Wtedy to wraz z młodzieżą z całego świata będziemy przeżywać swoiste rekolekcje pochylając się nad pięcioma Tajemnicami Światła.

Zgłaszajcie się przez swoich duszpasterzy (wikariuszy, katechetów i dekanalnych duszpasterzy młodzieży) do wyznaczonych miast i odpowiedzialnych księży .

Koszt pobytu (5 dni) wynosi 35 zł. od osoby. Zgłoszony uczestnik ma zapewniony nocleg, posiłki, możliwość korzystania z warsztatów, zwiedzania oraz wycieczek.

Celem dobrej organizacji prosimy, aby osoby mieszkające w wyznaczonych miastach ŚDM, również dokonały zgłoszenia.

Termin zgłoszeń: do 20 czerwca 2016.

Animatorzy podejmujący posługę (1 praca w grupach z pomocą tłumacza) płacą tę samą cenę (35 zł), co uczestnicy spotkania. Bezpośrednie przygotowanie animatorów będzie miało miejsce w sobotę, 11 czerwca 2016 r. w Przemyślu.

Zapraszamy!