W Diecezjalnym Centrum ŚDM w Przemyślu rozpoczęły się zapisy polskich grup chcących brać udział w Wydarzeniach Centralnych ŚDM Kraków 2016. Zapisy na szczeblu diecezji koordynuje ks. Maciej Kandefer razem z s. Angelą Mencfel, boromeuszką. Na początku października zarejestrowano pierwszą makrogrupę z Archidiecezji, liczącą potencjalnie 5 tys. osób. Jej nazwa w systemie to D_PRZ1. Pielgrzymi ŚDM rejestrują się na wydarzenia krakowskie wyłącznie poprzez Diecezjalne Centrum ŚDM. Wcześniejsze zapisy są konieczne do właściwego planowania miejsc zakwaterowania i wyżywienia uczestników oraz ich udziału w katechezach.

Młodzież naszej Archidiecezji, pragnąca uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży, zgłasza się do swoich parafii, szkół lub wspólnot w celu stworzenia grupy parafialnej (szkolnej, wspólnotowej). Grupa może liczyć od 2 – 150 osób.Wszyscy członkowie grupy muszą posiadać ten sam typ pakietu pielgrzyma! (szczegóły poniżej).

Grupę zgłasza jej organizator (opiekun grupy), wypełniając poniższy formularz zgłoszenia grupowego. Zastępca opiekuna musi być osobą pełnoletnią.

Po wprowadzeniu danych przez koordynatorów diecezjalnych na podany adres mailowy opiekuna grupy zostanie przesłany link, którym należy potwierdzić rejestracje (najpóźniej 72 godziny po wprowadzeniu danych do systemu!) i wpisać wybrane przez siebie hasło, którym będziemy się odtąd posługiwać  przy logowaniu.  Hasło trzeba koniecznie zapamiętać lub zapisać, nie powinno jednak być zbyt proste, powinno składać się z kombinacji liczb i cyfr. Do systemu po zarejestrowaniu logujemy się TUTAJ . Od tego momentu każda grupa w ramach makrogrupy diecezjalnej będzie mogła dokonywać wszystkich następnych kroków rejestracyjnych. W tym kolejnym etapie będzie można wybrać pakiet pielgrzyma, doprecyzować dokładną ilość uczestników w grupie, a w końcu także dokonać wpłat.

Od dnia 13 czerwca 2016 r. ze względów organizacyjnych nie ma już możliwości zgłoszenia indywidualnego.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących procedury zgłoszeniowej prosimy pisać na adres e-mail: krakow2016@przemyska.pl.

Informacje dotyczące rejestracji grupy

Rejestracja pielgrzymów będzie się odbywać grupami. Każda grupa będzie koordynowana i reprezentowana przez Opiekuna i jego Zastępcę, którzy muszą być pełnoletni.

Grupa nie może liczyć więcej niż 150 osób oraz musi mieć własnego Opiekuna i Zastępcę. Po wysłaniu zgłoszenia do koordynatora diecezjalnego (opiekuna makrogrupy) ks. Macieja Kandefera i zarejestrowaniu w systemie, zostanie przydzielone konto do logowania się do własnej strefy użytkownika oraz numer rejestracyjny, który odtąd będzie konieczny we wszystkich kontaktach z Komitetem Organizacyjnym ŚDM w Krakowie i Papieską Radą ds. Świeckich, a także przy przelewach bankowych i płatnościach. Bardziej szczegółowe dane potrzebne w celu dokończenia drugiej fazy rejestracji, będą mogły być wypełnione bezpośrednio przez Opiekuna grupy albo przez koordynatora diecezjalnego, po zalogowaniu się do strefy użytkownika.

ZASADY REJESTRACJI 

Opiekun musi również dokonać wyboru PAKIETU PIELGRZYMA (szczegóły poniżej), najbardziej odpowiedniego dla potrzeb grupy (z zakwaterowaniem lub bez, z wyżywienia lub bez itd.) i zadbać o dokonanie płatności przelewem bankowym lub za pomocą karty kredytowej, zgodnie z informacjami, które zostaną podane w trakcie procedowania płatności. Każdą podgrupę musi charakteryzować ten sam rodzaj uczestnictwa w ŚDM (takie same daty przyjazdu i wyjazdu, taki sam rodzaj „pakietu pielgrzyma”). Generalnie zapisujemy osoby w wieku 14-30 lat, choć mogą się zgłaszać także osoby powyżej 30 roku życia.

Komitet Organizacyjny w Krakowie dołoży wszelkich starań, aby każdej grupie parafialnej, szkolnej lub dekanalnej przydzielić wspólne miejsce katechezy oraz – w przypadku prośby o zakwaterowanie – wspólne miejsce noclegu lub przynajmniej w tej samej strefie. Aby ułatwić organizację i przyjęcie grup, będzie wymagane podanie szczegółowych danych dotyczących kapłanów, osób niepełnosprawnych, a także pielgrzymów, którzy wymagają wizy na wjazd do Polski. Dla każdej osoby niepełnoletniej, Opiekun grupy będzie musiał pobrać z systemu odpowiedni formularz zgody na uczestnictwo w ŚDM, który powinni podpisać rodzice lub opiekunowie prawni danego uczestnika. Po zakończeniu rejestracji i uiszczeniu składki za pakiety, Opiekun (lub Zastępca) będzie mógł wydrukować voucher, który należy okazać w dniu przyjazdu do Krakowa, w odpowiednim punkcie przyjęcia wskazanym na voucherze; na tej podstawie Opiekun będzie mógł odebrać plecaki pielgrzyma i przekazać je członkom swojej grupy wraz z materiałami niezbędnymi do uczestnictwa w ŚDM. Jeśli grupa uiści składkę partycypacyjną za „pakiety pielgrzyma”, jej rejestracja zostanie uznana za zakończoną. W związku z tym, wszelkie prośby dotyczące zmian w podgrupach, będą wymagały uruchomienia specjalnej procedury „ponownego otwarcia” zgłoszenia.

Koszty uczestnictwa, pakiety pielgrzyma

Koszt uczestnictwa w ŚDM Kraków 2016 warunkują dwa czynniki:

 • fundusz solidarnościowy – 10 € (środki przeznaczone jako program pomocowy dla uczestników z krajów uboższych),
 • pakiet pielgrzyma – jego cena jest uzależniona od wybranego wariantu pobytu.

Opcja TYGODNIOWA (A) – od 25 lipca do 1 sierpnia 2016:

 • PAKIET A1: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie, plecak pielgrzyma.
 • PAKIET A2: wyżywienie, transport, ubezpieczenie, plecak pielgrzyma.
 • PAKIET A3: zakwaterowanie, transport, ubezpieczenie, plecak pielgrzyma.
 • PAKIET A4: transport, ubezpieczenie, plecak pielgrzyma.

TYP_A_PL2

Opcja WEEKENDOWA (B) – od 29 lipca do 1 sierpnia 2016:

 • PAKIET B1: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie, plecak pielgrzyma.
 • PAKIET B2: wyżywienie, transport ubezpieczenie, plecak pielgrzyma.

TYP_B_PL3

Opcja CZUWANIE I MSZA ŚW. NA ZAKOŃCZENIE (C) – 30-31 lipca 2016:

 • PAKIET C: transport, ubezpieczenie, plecak pielgrzyma.

TYP_C_PL2

Przy wyborze pakietów, zawierających zakwaterowanie możliwe jest poproszenie o wydłużenie świadczeń o dodatkowy dzień.
Wówczas można wybrać pakiety: A1+, A3+ lub B1+.

 • PAKIET A1+: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie, plecak pielgrzyma w okresie od 25 lipca do 2 sierpnia 2016.
 • PAKIET A3+: zakwaterowanie, transport, ubezpieczenie, plecak pielgrzyma od 25 lipca do 2 sierpnia 2016.
 • PAKIET B1+: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie, plecak pielgrzyma w okresie od 29 lipca do 2 sierpnia 2016.
Użyte w tabelach pojęcia oznaczają:

Nocleg pielgrzyma
Nocleg u rodziny, w szkole, w miasteczku namiotowym. Do noclegu przypisane jest śniadanie, które będzie wydawane na podstawie talonu śniadaniowego.

Wyżywienie  pielgrzyma
Wydawane na terenie ŚDM dwóch ciepłych posiłków dziennie (jeden w ciągu dnia i drugi wieczorem) na podstawie dwóch osobnych talonów dla każdego pielgrzyma, który wybierze pakiet z wyżywieniem. Każdego dnia pielgrzym będzie miał do dyspozycji dwa talony, do zrealizowania w dowolnej kolejności: talon na posiłek dwudaniowy i talon na posiłek trzydaniowy.

Ubezpieczenie pielgrzyma
Ubezpieczenie NW, KL i OC objemujące okres pobytu na ŚDM w Krakowie.

Transport pielgrzyma
Przejazdy komunikacją miejską w obrębie miasta oraz z miejsc noclegu do centrum wydarzeń i miejsc Wydarzeń Centralnych.

Plecak Pielgrzyma
Materiały religijno-informacyjne oraz inne produkty niezbędne i pomocne w pełnym uczestnicwie w ŚDM.


ZGŁOSZENIE GRUPOWE

(form 'form-5' not found)