W Diecezjalnym Centrum ŚDM w Przemyślu rozpoczęły się zapisy polskich grup chcących brać udział w Wydarzeniach Centralnych ŚDM Kraków 2016. Zapisy na szczeblu diecezji koordynuje ks. Maciej Kandefer razem z s. Angelą Mencfel, boromeuszką. Na początku października zarejestrowano pierwszą makrogrupę z Archidiecezji, liczącą potencjalnie 5 tys. osób. Jej nazwa w systemie to D_PRZ1. Pielgrzymi ŚDM rejestrują się na wydarzenia krakowskie wyłącznie poprzez Diecezjalne Centrum ŚDM. Wcześniejsze zapisy są konieczne do właściwego planowania miejsc zakwaterowania i wyżywienia uczestników oraz ich udziału w katechezach.

Młodzież naszej Archidiecezji, pragnąca uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży, zgłasza się do swoich parafii, szkół lub wspólnot w celu stworzenia grupy parafialnej (szkolnej, wspólnotowej). Grupa może liczyć od 2 – 150 osób.Wszyscy członkowie grupy muszą posiadać ten sam typ pakietu pielgrzyma! (szczegóły poniżej).

Grupę zgłasza jej organizator (opiekun grupy), wypełniając poniższy formularz zgłoszenia grupowego. Zastępca opiekuna musi być osobą pełnoletnią.

Po wprowadzeniu danych przez koordynatorów diecezjalnych na podany adres mailowy opiekuna grupy zostanie przesłany link, którym należy potwierdzić rejestracje (najpóźniej 72 godziny po wprowadzeniu danych do systemu!) i wpisać wybrane przez siebie hasło, którym będziemy się odtąd posługiwać  przy logowaniu.  Hasło trzeba koniecznie zapamiętać lub zapisać, nie powinno jednak być zbyt proste, powinno składać się z kombinacji liczb i cyfr. Do systemu po zarejestrowaniu logujemy się TUTAJ . Od tego momentu każda grupa w ramach makrogrupy diecezjalnej będzie mogła dokonywać wszystkich następnych kroków rejestracyjnych. W tym kolejnym etapie będzie można wybrać pakiet pielgrzyma, doprecyzować dokładną ilość uczestników w grupie, a w końcu także dokonać wpłat.

Od dnia 13 czerwca 2016 r. ze względów organizacyjnych nie ma już możliwości zgłoszenia indywidualnego.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących procedury zgłoszeniowej prosimy pisać na adres e-mail: krakow2016@przemyska.pl.

Informacje dotyczące rejestracji grupy
Koszty uczestnictwa, pakiety pielgrzyma


ZGŁOSZENIE GRUPOWE

(form 'form-5' not found)