Droga Spotkań Młodych w Archidiecezji Przemyskiej
(ŚDM w Przemyskim Ein Karim 2016 – świadectwa uczestników)

W ramach pierwszego spotkania, jak co roku, proponujemy zapoznać uczestników „laboratorium” z historią oraz ideą Spotkań Młodych Archidiecezji Przemyskiej, które wpisują się w Światowy Dzień Młodzieży obchodzony, od 32 lat, w Niedzielę Palmową w kościołach lokalnych, w duchowej łączności z Ojcem Świętym i młodymi katolikami na całym świecie. Co dwa lata (za pontyfikatu Jana Pawła II) i co trzy lata (za pontyfikatu Benedykta XVI i Franciszka) Światowe Dni Młodzieży   odbywają się także w wybranym mieście Europy lub innego kontynentu – ostatnie  XXXI ŚDM miały miejsce w Krakowie  (25-31 lipca 2016) zaś XXXIV ŚDM z udziałem młodych katolików z całego świata odbędą się w Panamie (22-27.01.2017).

Od samego początku – czyli od 32 lat – młodzież archidiecezji przemyskiej włącza się w tę ogólnoświatową modlitwę i refleksję młodych ludzi – od roku 1994 jeszcze bardziej intensywnie, bo przez trzydniową celebrację Niedzieli Palmowej czyli Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej. Na zaproszenie Metropolity Przemyskiego, na przestrzeni tych 23 lat, młodzi spotykali się w niżej wymienionych miastach archidiecezji, a hasła Spotkań tworzą swego rodzaju Katechizm Młodych.

 • 1994 Przemyśl – „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 15, 5)
 • 1995 Krosno – „Idźcie i głoście Dobrą Nowinę, która zbawia
 • 1996 Jarosław – „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6,68)
 • 1997 Sanok – „Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie” (J 1,38-39)
 • 1998 Łańcut – „Duch Święty was wszystkiego nauczy” (J 14, 26)
 • 1999 Leżajsk – „Ojciec was miłuje” (J 16, 27)
 • 2000 Przemyśl – „A Słowo stało się Ciałem” (J 1, 14)
 • 2001 Krosno – „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój, i niech Mnie naśladuje” (Łk 9,23)
 • 2002 Jarosław – „Wy jesteście solą dla ziemi… wy jesteście światłem świata… ” (Mt 5, 13-14)
 • 2003 Sanok – „Z Maryją adorujemy Oblicze Jezusa
 • 2004 Łańcut – „O nową wyobraźnię Miłosierdzia
 • 2005 Leżajsk – „Przybyliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,2)
 • 2006 Przeworsk – „Przywracajmy nadzieję młodym
 • 2007 Brzozów – „Przypatrzmy się powołaniu naszemu
 • 2008 Krosno – „Bądźmy uczniami i świadkami Chrystusa w mocy Ducha Świętego
 • 2009 Przemyśl – „Otoczmy troską życie
 • 2010 Jarosław – „Bądźmy świadkami miłości, aby osiągnąć życie wieczne
 • 2011 Sanok – „Przez wiarę zakorzenieni w Chrystusie
 • 2012 Łańcut – „Radośni, bo Kościół naszym domem
 • 2013 Przeworsk – „Idźcie i bądźcie solą ziemi
 • 2014 Leżajsk – „Wierzę w Syna Bożego
 • 2015 Brzozów – „Błogosławieni czystego serca” (Mt 5,8)
 • 2016 Przemyśl – „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7)
  (Z racji na ŚDM w Krakowie, Spotkanie Młodych odbyło się najpierw w wersji „skróconej” w Przemyślu – dwudniowa celebracja Niedzieli Palmowej, 19-20 marca 2016 r., zaś w pełnym wydaniu Spotkanie Młodych AP odbyło się w dniach 20-25 lipca 2016 r. z udziałem pielgrzymów z 13 krajów świata.)

W roku 2017 – Pasterz Archidiecezji Przemyskiej ks. abp Adam Szal zaprosił młodzież na Spotkanie do Ustrzyk Dolnych (7-9 kwietnia 2017). Spotkaniu przyświecać będzie hasło: „Idźcie i głoście Ewangelię” (por. Mk 16,15).

(Formacyjno-logistyczną rozmowę o ustrzyckim Spotkaniu proponuje się podczas Laboratorium wiary II, zaś w ramach Laboratorium wiary I zachęcamy do inspirującego powrotu do SMAP 2016 w przemyskim Ein Karim).

W roku 2016 – Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej – stanowiło integralną część ŚDM w Krakowie, wszak odbywało się w ramach tzw. Dni w Diecezji (21-25 lipca 2016) w ośmiu Lokalnych Centrach ŚDM AP (Brzozów, Jarosław, Krosno, Leżajsk, Łańcut, Przeworsk, Sanok i Przemyśl). W spotkaniu uczestniczyli także młodzi pielgrzymi (660 osób) z 13 krajów świata (Australia, Jamajka,  Rosja, Italia, Francja, Malezja, Peru, Gabon, Ziemia Święta, Timor Wschodni, Kanada, Wyspy Zielonego Przylądka, Gwatemala). Na czas ŚDM wszystkie diecezje przyjęły biblijne nazwy, dzięki czemu Polska stała się swego rodzaju „ziemią świętą”. Archidiecezja przemyska przybrała nazwę Ein Karim i zaproponowała pielgrzymom program „5 Kroków Światła”, opracowany w oparciu o „Tajemnice Światła” (II część Różańca świętego). Lipcowy SMAP – 2016 był doświadczeniem powszechności Kościoła w różnorodności ras, kultur i języków. Wymownym znakiem tej pięknej różnorodności była Msza św. posłania w Rynku przemyskim (23 lipca 2016, godz. 15.00) pod przewodnictwem ks. abp Adama Szala, w asyście kilkudziesięciu prezbiterów, z udziałem młodzieży ze wszystkich lokalnych Centrów ŚDM AP i mieszkańców Przemyśla. Po zakończonej Eucharystii był czas agapy, a następnie pogodny wieczór – wielki bal z wodzirejami wg ewangelicznej zasady „Czy jecie czy pijecie czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwalę Bożą czyńcie” (1Kor 10,31).

W przygotowanie SMAP 2016 zaangażowanych było kilkuset wolontariuszy zgromadzonych w lokalnych Centrach ŚDM na czele z księżmi moderatorami centrów. Wielką gościnność okazali mieszkańcy naszych miast, którzy otworzyli swoje domy dla uczestników Spotkania. Równie wielką życzliwość i profesjonalizm w działaniu wykazały władze samorządowe i wszystkie służby mundurowe.

W okolicznościowym Liście, po zakończonym międzynarodowym Spotkaniu Młodych AP, Ksiądz Arcybiskup napisał między innymi:

Integralną częścią światowego wydarzenia wiary w Krakowie były Dni w Diecezji, także w archidiecezji przemyskiej (20-25 lipca 2016 r.). Dzięki duchowej i logistycznej twórczości w lokalnych Centrach ŚDM usytuowanych w Przemyślu, Przeworsku, Sanoku, Łańcucie, Leżajsku, Krośnie, Jarosławiu i w Brzozowie,  Dni w Przemyskim Ein Karim dawały młodym pielgrzymom doświadczenie Boga miłosiernego i człowieka otwartego na bliźniego swego. Dzięki chrześcijańskiej wrażliwości Przemyśl stał się piękną twarzą Polski gościnnej i przyjaznej, wolnej i bezpiecznej oraz bogatej w niepowtarzalne dziedzictwo kultury, sztuki i architektury. Realizowany program „5 Kroków Światła” niósł z kolei doświadczenie żywego Kościoła wiernego Bogu i człowiekowi; Kościoła modlącego się i refleksyjnego, kreatywnego i radosnego. 

Szczególnie piękną cechą  Światowych Dni Młodzieży w archidiecezji przemyskiej było profesjonalne zaangażowanie się księży i sióstr  zakonnych, władz wojewódzkich, samorządowych i wszelkiego rodzaju służb porządkowych, gościnność mieszkańców i posługa wolontariuszy  (List ks. abpa Adama Szala do diecezjan – sierpień 2016).

Ze słowami Księdza Arcybiskupa znakomicie korespondują świadectwa pielgrzymów, które nadesłali do DC ŚDM w Przemyślu. Posłuchajmy co mówią o swoich przeżyciach w przemyskim Ein Karim:

[świadectwa do pobrania poniżej]

Wzmocnieni świadectwem rówieśników, wdzięcznie módlmy się za nich i za nas samych – o eklezjalną świadomość…, że na mocy chrztu świętego jesteśmy posłani/ jestem posłany:

 • aby słowem i czynem głosić Jezusa jako najpiękniejszy sposób na życie;
 • aby być świadkiem wiary w świcie, który dzisiaj coraz częściej niedowierza;
 • abym  w moim środowisku (rodzina, szkoła, studia, praca) urzeczywistniał zalecenie św. Pawła „ Jako nienaganne dzieci Boże (pośród narodu zepsutego i przewrotnego) jawicie się jako źródła światła w świecie (por. Flp 2, 14-15).

DO POBRANIA: