„Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami,
Maryją Matką Jezusa i braćmi Jego”
(Dz 1,14)

Spotkanie można zrealizować w formie krótkiej celebracji wg scenariusza:

 • Obrzęd zapalenia świecy
 • Odczytanie fragmentu Pisma świętego (Dz 1,12-14)
 • Odczytanie refleksji ks. abpa Adama Szala zawartej w Liście skierowanym do mieszkańców Ustrzyk Dolnych i dekanatu ustrzyckiego (20.12.2016)
 • Świadectwo „kogoś”, kto był na ŚDM w Krakowie lub na SMAP (można też wykorzystać dołączone do konspektu świadectwo Joli Czesielskiej)
 • Przedstawienie programu ustrzyckiego Wieczernika – SMAP 2017
 • Szkoła śpiewu – nauka hymnu Spotkania pt. „Idźcie i głoście”
 • Modlitwa na zakończenie do Matki Bożej Pani Bieszczadzkiej
 • Ważne informacje logistyczne związane ze SMAP 2017
 • Błogosławieństwo
 • Pieśń hymn na zakończenie

CELEBRACJA

Pieśń na rozpoczęcie

…wprowadzenie w treść celebracji i do obrzędu zapalenia świecy

Światło Chrystusa

Czytanie z Dziejów Apostolskich (Dz 1, 12-14)

„Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, [brat] Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego”.

Pieśń medytacyjna

Z Listu ks. abp Adama Szala do mieszkańców Ustrzyk Dolnych (20.12.2016)

Już za trzy miesiące Ustrzyki Dolne staną się swego rodzaju Diecezjalnym Wieczernikiem, w którym  – na wzór Apostołów – trwać będziemy na modlitwie razem z Maryją, Matką Jezusa, tak bardzo czczoną w tym rejonie w tajemnicy Jej Narodzenia, i jako Królowa Polski, Królowa Różańca Świętego i Pani Bieszczadzka oraz ze św. Józefem Robotnikiem.

Dobrze wiemy, iż owocem jednomyślnego trwania na modlitwie pierwotnego Kościoła, było Zesłanie Ducha Świętego … wyjście uczniów z Wieczernika i głoszenie z mocą paschalnego Orędzia. Jestem przekonany, że modlitwa młodego Kościoła w ustrzyckim Wieczerniku przyniesie nam to samo doświadczenie Ducha Świętego w bogactwie Jego siedmiu darów i pozwoli wyjść do świata, by w Jego mocy głosić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, który jest najpiękniejszym sposobem na życie; że zainspiruje nas do dawania świadectwa wiary według zaleceń św. Pawła z Listu do Filipian: Jako nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego jawicie się jako źródła światła w świecie (Flp 2,14-15).

Refleksja duszpasterza i/lub świadectwo „kogoś” kto był na ŚDM albo  na SMAP. Można skorzystać z opublikowanego niżej świadectwa Joli lub z wersji dźwiękowej, do pobrania poniżej.

Oddaj wszystko Jezusowi – świadectwo Joli

W ramach ŚDM w Przemyślu (piątek, 22 lipca 2016 r., o godz. 20.30) w Rynku Miasta odbył się Wieczór Chwały, animowany przez Diakonię Muzyczną i Diakonię Tańca Uwielbienia Archidiecezji Przemyskiej. Podczas modlitewnego wieczora swoim świadectwem wiary podzieliła się Jola Czesielska z Medyki. Jola jest studentką Wyższej szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie, należy do Ruchu Apostolstwa Młodzieży i posługuje w Diakonii Tańca Uwielbienia AP. Wygłoszone świadectwo było tłumaczone (na żywo) na język angielski i arabski.

Alleluja!

Mam na imię Jola, mam 19 lat i jestem z okolic Przemyśla. Chciałam wam na początku powiedzieć, ze jesteście wspaniali… i  niesamowite jest to, że możemy być tutaj wszyscy razem w imię Pana Jezusa! (gromkie brawa)

Chciałam wam krótko opowiedzieć o sobie i o mojej relacji z Panem Jezusem.

To, że jestem tutaj dzisiaj i mówię do was, i dzielę się swoimi przeżyciami,  zawdzięczam tylko i wyłącznie naszemu Bogu. Mimo, że jestem jeszcze dość młoda, to na mojej drodze stanęło już wiele przeszkód,  z którymi nie potrafiłam sobie poradzić. Wtedy, gdy jeszcze Pan Jezus nie był obecny w moim życiu tak jak jest dzisiaj, uciekałam w różne grzechy, co potem prowadziło do tego, że byłam osobą zniewoloną… przez różne grzechy. I wówczas spotkałam na swojej drodze Kogoś, kto pomógł mi odnaleźć siebie. A był to Jezus Chrystus (gromkie brawa).

Gdy zaprosiłam Go do swojego życia, zmieniło się wszystko. I dzisiaj stoję przed wami jako osoba chlubiąca się ze swoich słabości tylko dlatego, że wiem, że mam obok siebie Pana Boga, który zawsze mi pomoże. I dzięki Niemu mogę robić  różne wspaniałe rzeczy, na które nie zdobyłabym się wcześniej. To On mi daje Swojego Ducha, który mnie uzdalnia do takich rzeczy jak ta teraz… na przykład (brawa).

I tak na koniec mam do was jedno pytanie:  Czy chcecie być szczęśliwi? Tak –  odpowiedzieli słuchacze

Na to jest prosta recepta – oddaj wszystko Jezusowi! (brawa).

Dziękuję bardzo!

[wersja dźwiękowa świadectwa do pobrania poniżej]

Puenta godziny czytań  i świadectwa – stosowna pieśń

 • Prezentacja programu ustrzyckiego Wieczernika – SMAP 2017
 • Szkoła śpiewu – nauka hymnu SMAP „Idźcie i głoście”

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ – PANI BIESZCZADZKIEJ

Panie Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty ustanowiłeś Rodzicielkę Twojego Syna naszą Matką i Królową, spraw abyśmy w Sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej w Ustrzykach Dolnych Jasieniu, doznali orędownictwa Tej, która opiekuje się ludem. Daj wszystkim pielgrzymującym do Twej Matki, siłę w znoszeniu przeciwności losu, obdarzaj pokojem i miłością wlewaj radość życia w serca utrudzone, abyśmy za Jej przyczyną doznawali orędownictwa, przez którą otrzymaliśmy Dawcę życia wiecznego, Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 • Ważne informacje logistyczne związane ze SMAP 2017
 • Błogosławieństwo…

Pieśń na zakończenie – hymn „Idźcie i głoście”


DO POBRANIA: