Droga Spotkań Młodych w Archidiecezji Przemyskiej   

Młodzież z Radymna pod kierownictwa ks. Krzysztofa Szyndlera przygotowała specjalny filmik zapraszający na tegoroczny SMAP – filmik może być dobrym wprowadzeniem do Laboratorium wiary I.

W ramach pierwszego spotkania, jak co roku, proponujemy zapoznać uczestników „laboratorium” z historią oraz ideą Spotkań Młodych Archidiecezji Przemyskiej, które wpisują się w Światowy Dzień Młodzieży obchodzony, od 33 lat, w Niedzielę Palmową w kościołach lokalnych, w duchowej łączności z Ojcem Świętym i młodymi katolikami na całym świecie. Co dwa lata (za pontyfikatu Jana Pawła II) i co trzy lata (za pontyfikatu Benedykta XVI i Franciszka) Światowe Dni Młodzieży   odbywają się także w wybranym mieście Europy lub innego kontynentu – ostatnie  XXXI ŚDM miały miejsce w Krakowie  (25-31 lipca 2016) zaś XXXIV ŚDM z udziałem młodych katolików z całego świata odbędą się w Panamie (17-21 stycznia 2019 – tzw. Dni w Diecezjach; 22-27 stycznia 2019 – centralne wydarzenia w Panamie).

Od samego początku – czyli od 33 lat – młodzież archidiecezji przemyskiej włącza się w tę ogólnoświatową modlitwę i refleksję młodych ludzi – od roku 1993 jeszcze bardziej intensywnie, bo przez trzydniową celebrację Niedzieli Palmowej czyli Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej. Na zaproszenie Metropolity Przemyskiego, na przestrzeni tych 25 lat, młodzi spotykali się w niżej wymienionych miastach archidiecezji, a hasła Spotkań tworzą swego rodzaju Katechizm Młodych.

 • 1994 Przemyśl – „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 15, 5)
 • 1995 Krosno – „Idźcie i głoście Dobrą Nowinę, która zbawia
 • 1996 Jarosław – „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6,68)
 • 1997 Sanok – „Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie” (J 1,38-39)
 • 1998 Łańcut – „Duch Święty was wszystkiego nauczy” (J 14, 26)
 • 1999 Leżajsk – „Ojciec was miłuje” (J 16, 27)
 • 2000 Przemyśl – „A Słowo stało się Ciałem” (J 1, 14)
 • 2001 Krosno – „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój, i niech Mnie naśladuje” (Łk 9,23)
 • 2002 Jarosław – „Wy jesteście solą dla ziemi… wy jesteście światłem świata… ” (Mt 5, 13-14)
 • 2003 Sanok – „Z Maryją adorujemy Oblicze Jezusa
 • 2004 Łańcut – „O nową wyobraźnię Miłosierdzia
 • 2005 Leżajsk – „Przybyliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,2)
 • 2006 Przeworsk – „Przywracajmy nadzieję młodym
 • 2007 Brzozów – „Przypatrzmy się powołaniu naszemu
 • 2008 Krosno – „Bądźmy uczniami i świadkami Chrystusa w mocy Ducha Świętego
 • 2009 Przemyśl – „Otoczmy troską życie
 • 2010 Jarosław – „Bądźmy świadkami miłości, aby osiągnąć życie wieczne
 • 2011 Sanok – „Przez wiarę zakorzenieni w Chrystusie
 • 2012 Łańcut – „Radośni, bo Kościół naszym domem
 • 2013 Przeworsk – „Idźcie i bądźcie solą ziemi
 • 2014 Leżajsk – „Wierzę w Syna Bożego
 • 2015 Brzozów – „Błogosławieni czystego serca” (Mt 5,8)
 • 2016 Przemyśl – „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7)
  (Z racji na ŚDM w Krakowie, Spotkanie Młodych odbyło się najpierw w wersji „skróconej” w Przemyślu – dwudniowa celebracja Niedzieli Palmowej, 19-20 marca 2016 r., zaś w pełnym wydaniu Spotkanie Młodych AP odbyło się w dniach 20-25 lipca 2016 r. z udziałem pielgrzymów z 13 krajów świata.)
 • 2017 Ustrzyki Dolne – „Idźcie i głoście Ewangelię(por. Mk 16,15)

W roku 2018  – Pasterz Archidiecezji Przemyskiej ks. abp Adam Szal zaprosił młodzież na Spotkanie do Radymna (23-25 marca 2018). Spotkaniu przyświecać będzie hasło: Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

W okolicznościowym Liście skierowanym do mieszkańców Radymna, Ostrowa, Skołoszowa i Świętego (odczytanym z ambon w tamtejszych kościołach parafialnych – 17 grudnia 2017; III NA) ks. abp Adam Szal napisał m. in.

„Od 25 lat, młody Kościół przemyski otwiera się na powiew Ducha Świętego, między innymi przez trzydniową celebrację Niedzieli Palmowej zwaną Spotkaniem Młodych Archidiecezji Przemyskiej. Ten niezwykły „Wieczernik” urzeczywistnia się każdego roku w innym mieście i gromadzi kilka tysięcy młodych na wspólną refleksję, modlitwę i Eucharystię.

W roku 2018 zaprosiliśmy młodzież do Radymna na trzydniową celebrację Niedzieli Palmowej. Pamiętamy, z jakim aplauzem uczestnicy Spotkania w Ustrzykach Dolnych zgromadzeni na Mszy św. Niedzieli Palmowej, 8 kwietnia 2017 roku, przyjęli zaproszenie skierowane do nich przez ks. prał. Czesława Jaworskiego, proboszcza i dziekana radymieńskiego. Jakże piękną kontynuacją i wizytówką owego zaproszenia był dzień 8 października 2017 roku, kiedy w Archikatedrze Przemyskiej delegacja z Radymna na czele z ks. Krzysztofem Szyndlerem, przyjęła Krzyż SMAP-u od ustrzyckiej młodzieży, by jeszcze tego samego dnia z ewangeliczną dumą przejść z krzyżem ulicami swego miasta i uroczyście wprowadzić ten święty znak do kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przywołane świadectwa napawają nadzieją, że w dniach 23-25 marca 2018 roku, Radymno stanie się Diecezjalnym Wieczernikiem, w którym Duch Święty wzbudzi wiatr i ogień nowej Pięćdziesiątnicy. Wierzymy, że Duch Święty otworzy drzwi Radymieńskiego Wieczernika i wyprowadzi uczestników SMAP-u ubogaconych Jego darami w otaczający ich świat”.

Na zakończenie Listu Metropolita Przemyski zwrócił się do młodych mieszkańców Radymna i parafii kościołów stacyjnych:

„Drodzy Dziewczęta i Chłopcy!

Bardzo Was proszę, poczujcie się odpowiedzialni za to szlachetne dzieło i wspoma­gajcie waszych duszpasterzy. Ochoczym sercem zechciejcie podjąć posługę w wolonta­riacie na rzecz Spotkania Młodych. Przywoływany już papież Benedykt XVI we wspomnianym Orędziu pisze: Niech każdy z was ma odwagę obiecać Duchowi Świętemu, że przyprowadzi jednego młodego do Jezusa Chrystusa w sposób, jaki uzna za najlepszy (Benedykt XVI Orędzie ŚDM 2008, p. 7). Otwórzcie się, proszę, na tchnienie Ducha Świętego. On wam podpowie jak najlepiej z koleżanką czy kolegą włączyć się w inicjatywę młodzi młodym dla Jezusa, by dobrze wywiązać się z roli  gospodarzy Spotkania.”

(teraz należy zachęcić, aby te słowa młodzi przygotowujący się na wyjazd do Radymna odnieśli do siebie i stawali się inspirującymi zwiastunami SMAP w swoich środowiskach szkolnych, parafialnych czy akademickich. To zaangażowanie jest ważne aby zainteresować SMAP-em jak najszersze grono rówieśników, zwłaszcza tych, którzy omijają kościół „wielkim łukiem”; dla których Kościół nie jest już ojczyzną, a staje się coraz częściej obczyzną).

Warto również zwrócić uwagę, że SMAP w Radymnie będzie obfitował w ciekawe spotkania w grupach dzielenia, koncerty (TGD) czy wyznania świadków wiary. Z racji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, pojawi się także wątek patriotyczny – m. in. sobotnie nabożeństwo Adoracji Krzyża (24 marca br.) będzie modlitwą za Ojczyznę; będzie również czas wspólnego śpiewanie piosenek patriotycznych w ramach spektaklu-projektu „Z ziemi do nieba” – muzyczna opowieść o bohaterskiej postawie Rodziny Ulmów i żołnierzy podziemia niepodległościowego.

W związku z powyższym proponuje się, aby na zakończenie laboratorium wiary I obejrzeć teledysk zespołu wokalnego SOUL (Sanok) pt. „Uwierz Polsko” lub „Egzekucja w Markowej” (filmy do pobrania na stronach: FB SOUL Sanok; diak muz.pl i YouTube)

Spotkanie należy zakończyć stosowną modlitwą w intencji SMAP, np.  „dziesiątkiem  różańca świętego, odkrywaniem tajemnicy „Nawiedzenie świętej Elżbiety” – jako twórcze nawiązanie do ŚDM w Archidiecezji Przemyskiej (lipiec 2016 r.), która wówczas przyjęła biblijną nazwę „Ein Karim” i gościła ponad 600 młodych pielgrzymów z 13 krajów świata.

DO POBRANIA: