Przemyśl, 17 grudnia 2017 r.

Drodzy Mieszkańcy Radymna, Ostrowa, Skołoszowa i Świętego!
Kochani Młodzi Przyjaciele!

Szczególna ozdobą przemyskiej Bazyliki Archikatedralnej są drzwi. To nie tylko dzieło sztuki, które zostało wykonane z okazji roku jubileuszowego (2000), ale i streszczenie tysiącletniej historii Archidiecezji Przemyskiej. Wiemy, że każde drzwi mają ważną rolę do spełnienia. Drzwi w naszych mieszkaniach i domach wyznaczają przestrzeń ogniska domowego oraz chronią przed zimnem lub upałem. Zabezpieczają także przed złymi ludźmi, broniąc dostępu do naszych dóbr materialnych i duchowych, dlatego zamykamy je na klucz. Otwieramy je na przyjęcie ludzi kochających i życzliwych.

Drzwi w świątyni posiadają o wiele głębsze znaczenie. Romano Guardini pisze na ten temat tak: Po zewnętrznej stronie drzwi świątyni jest świat szeroki, piękny, pełen silnie tętniącego życia i pracy; ale nie brak w nim też rzeczy brzydkich i niskich. Świat ten ma w sobie coś z targowiska: każdy w nim biega tu i tam…. Przez drzwi świątyni wkraczamy w przybytek odgraniczony od gwaru i targowiska, cichy i spokojny: w sanktuarium, siedzibę świętości.

Przeżywając 3. Niedzielę Adwentu możemy powiedzieć, że czas Adwentu to drzwi całego roku liturgicznego; to drzwi, przez które wchodzimy w tajemnicę świąt Bożego Narodzenia, a potem w kolejne tajemnice naszej wiary.

Po otwarciu drzwi dzisiejszej niedzieli spotykamy proroka Izajasza, Matkę Najświętszą, świętego Pawła i Jana Chrzciciela. Te cztery osoby przeszły już swą ziemską drogę i z nieba pragną dzielić się z nami swoim bogatym doświadczeniem. Przechodząc przez te drzwi słyszymy wołanie proroka Jana Chrzciciela: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla niego, chciałoby się powiedzieć za Janem Pawłem II Otwórzcie drzwi Chrystusowi (1978). Św. Paweł zaś poucza nas, że Adwent to czas, w którym Bóg nas uświęca, aby nienaruszony duch nasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa (por 1 Tes 5,23).

Przechodząc przez adwentowe drzwi trzeba nam porzucić wszystko, co światowe, co niemiłe Panu Bogu po to, by móc czystym i radosnym sercem kontemplować betlejemski żłóbek. Trzeba nam więc szeroko otworzyć drzwi naszych serc na przyjęcie przychodzącego Pana. On przychodzi do nas w różny sposób, także w drugim człowieku.

Siostry i Bracia!

Adwentowa perspektywa otwartych drzwi naszych serc uświadamia nam również, że  Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym – takie jest hasło nowego roku duszpasterskiego. Prowadzi nas ono do źródeł naszej wspólnoty, która zawiązała się z Trójcą Przenajświętszą w sakramencie chrztu świętego, znalazła swoje pogłębienie w sakramencie bierzmowania i wciąż urzeczywistnia się  w Eucharystii. Motto roku duszpasterskiego również inspiruje, aby na nowo odkrywać Ducha Świętego. W Orędziu na ŚDM w Sydney papież Benedykt XVI napisał, że nie wystarczy tylko poznać Ducha Świętego; trzeba przyjąć  Go jako przewodnika naszych dusz, jako Mistrza wnętrza, który nas wprowadzi w tajemnicę Trójcy, gdyż tylko On może nas otworzyć na wiarę i pozwolić żyć nią w pełni każdego dnia (Orędzie SDM – Sydney 2008, p. 5). Od chwili chrztu świętego nosimy szlachetne imię chrześcijan – uczniów Chrystusa. Prawdziwy uczeń Chrystusa rodzi się pod tchnieniem Ducha Świętego. Aby nie zatracić chrześcijańskiej tożsamości i wierności, trzeba wciąż otwierać drzwi Chrystusowi, który posyła nam Ducha Świętego. Z Dziejów Apos­tolskich dowiadujemy się, że po Wniebowstąpieniu Pana, uczniowie  zebrali się w Wieczer­niku i trwali jednomyślnie na modlitwie razem z Maryją Matką Jezusa (por. Dz. 1,14).  Owocem tej żarliwej, wspólnotowej modlitwy było zesłanie Ducha Świętego.

Od 25 lat, młody Kościół przemyski otwiera się na powiew Ducha Świętego, między innymi przez trzydniową celebrację Niedzieli Palmowej zwaną Spotkaniem Młodych Archidiecezji Przemyskiej. Ten niezwykły „Wieczernik” urzeczywistnia się każdego roku w innym mieście i gromadzi kilka tysięcy młodych na wspólną refleksję, modlitwę i Eucharystię.

W roku 2018 zaprosiliśmy młodzież do Radymna na trzydniową celebrację Niedzieli Palmowej. Pamiętamy, z jakim aplauzem uczestnicy Spotkania w Ustrzykach Dolnych zgromadzeni na Mszy św. Niedzieli Palmowej, 8 kwietnia 2017 roku, przyjęli zaproszenie skierowane do nich przez ks. prał. Czesława Jaworskiego, proboszcza i dziekana radymieńskiego. Jakże piękną kontynuacją i wizytówką owego zaproszenia był dzień 8 października 2017 roku, kiedy w Archikatedrze Przemyskiej delegacja z Radymna na czele z ks. Krzysztofem Szyndlerem, przyjęła Krzyż SMAP-u od ustrzyckiej młodzieży, by jeszcze tego samego dnia z ewangeliczną dumą przejść z krzyżem ulicami swego miasta i uroczyście wprowadzić ten święty znak do kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przywołane świadectwa napawają nadzieją, że w dniach 23-25 marca 2018 roku, Radymno stanie się Diecezjalnym Wieczernikiem, w którym Duch Święty wzbudzi wiatr i ogień nowej Pięćdziesiątnicy. Wierzymy, że Duch Święty otworzy drzwi Radymniańskiego Wieczernika i wyprowadzi uczestników SMAP-u ubogaconych Jego darami w otaczający ich świat.

Cieszymy się bardzo na to wydarzenie wiary oraz na wielką otwartość duszpasterzy oraz włodarzy Miasta, Gminy i Starostwa. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że ten projekt ewangelizacyjny jest również wielkim wyzwaniem logistycznym; że czeka nas ogromna praca nie tylko duchowa, ale i techniczna, której przyświeca jeden wielki cel – aby nasza młodzież wzrastała w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi (por. Łk 2,52). Ośmielam się zatem zapukać do Waszych serc i prosić o otwarcie drzwi waszych domów i przyjęcie młodych pielgrzymów, w myśl staropolskiej maksymy „Gość w dom, Bóg w dom”. Jestem przekonany, że młodzi zadowolą się prostą gościnnością i nie sprawią większych kłopotów.

Drodzy Dziewczęta i Chłopcy!

Bardzo Was proszę, poczujcie się odpowiedzialni za to szlachetne dzieło i wspoma­gajcie waszych duszpasterzy. Ochoczym sercem zechciejcie podjąć posługę w wolonta­riacie na rzecz Spotkania Młodych. Przywoływany już papież Benedykt XVI we wspom­nianym Orędziu pisze: Niech każdy z was ma odwagę obiecać Duchowi Świętemu, że przyprowadzi jednego młodego do Jezusa Chrystusa w sposób, jaki uzna za najlepszy (Benedykt XVI Orędzie ŚDM 2008, p. 7). Otwórzcie się, proszę, na tchnienie Ducha Świętego. On wam podpowie jak najlepiej z koleżanką czy kolegą włączyć się w inicjatywę młodzi młodym dla Jezusa, by dobrze wywiązać się z roli  gospodarzy Spotkania.

Siostry i Bracia!

Doświadczenia lat ubiegłych podpowiadają, że wielką wartością Spotkań Młodych jest wielopokoleniowość. Ludzie młodzi bardzo potrzebują świadectwa wiary dorosłych, z kolei ludzie dorośli oczekują na świadectwo wiary młodych. Wzajemne świadectwo stanowi ważny wkład w budowanie wspólnoty Kościoła. Dlatego prosząc o przyjęcie młodych pątników, zapraszam także mieszkańców Radymna i wiernych parafii kościołów stacyjnych do udziału w zaplanowanych występach artystycznych, w celebracjach, a nade wszystko w Procesji palmowej i Mszy świętej sprawowanej 25 marca 2018 roku, o godz. 11.00 na Placu przy Urzędzie Miasta.

Mam nadzieję, że Spotkanie Młodych uzbroi nas w potęgę chrześcijańskiej nadziei i odwagę wiary na wzór Matki Najświętszej, którą wskazuje nam papież Franciszek w okolicznościowym orędziu na przyszłoroczną Niedzielę Palmową pod tytułem Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga (Łk 1, 30).

Maryi, Matce Słowa Bożego, zawierzam czas przygotowań do Spotkania Młodych w Radymnie i z serca błogosławię na święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok Pański 2018.

† Adam Szal
Arcybiskup Metropolita Przemyski

ks. Tadeusz Biały
Archidiecezjalny Duszpasterz Młodzieży