Radio FARA

Moc zawierzenia Maryi

Zawierzenie Maryi może nieraz wywrócić nasze życie do góry nogami – bo Ona prowadzi zawsze do swojego Syna, a w związku z tym wymaga decyzji odrzucenia grzechu. Równocześnie jednak...
więcej »
Radio FARA

Wędrować z Maryją ścieżką Ducha Świętego

Maryja żyła w najgłębszym zjednoczeniu z Duchem Świętym. Gdy powierzamy Jej swoje życie, zostajemy poprowadzeni ścieżką Bożego Ducha. Zbliżając się do obchodów Pięćdziesiątnicy, w majowej audycji Rycerstwa Niepokalanej,  5 maja 2018 r.,...
więcej »
Radio FARA

Maryja dla Japonii i… dla nas

Maryja przychodzi do nas cicho, wybiera ludzi i miejsca, które po ludzku nie stanowią centrum świata, i przynosi swoje proste przesłanie – prośbę o modlitwę i nawrócenie. Tak było...
więcej »
Radio FARA

O wartości cierpienia

W czasie Wielkiego Postu razem z Maryją stajemy przy krzyżu Chrystusa, przynosząc Mu swoje bóle. Nasze cierpienie połączone z Jego Męką otrzymuje moc zbawczą. To znaczy, że po pierwsze...
więcej »
Radio FARA

Zwyciężać w rękach Maryi

W audycji formacyjnej Rycerstwa Niepokalanej w pierwszą sobotę lutego 2018 r. usłyszeliśmy słowa św. Maksymiliana zachęcające do bezgranicznego oddania się Maryi i ufności szczególnie w sytuacjach pokus i trudności. Podobną...
więcej »
Radio FARA

Wynagrodzenie – odpowiedź na miłość

Tematem ostatniej audycji formacyjnej Rycerstwa Niepokalanej, w pierwszą sobotę stycznia 2018, było wynagrodzenie rozumiane jako odpowiedź na miłość, którą obdarowuje nas Bóg. O. Mirosław Kopczewski OFMConv przypomniał wezwanie Matki...
więcej »
Radio FARA

Ratując Kościół

W grudniowej audycji formacyjnej Rycerstwa Niepokalanej na antenie Radia FARA powrócił temat początków Rycerstwa. O. Piotr Cuber OFMConv, asystent prowincjalny MI prowincji krakowskiej franciszkanów konwentualnych, mówił do rycerzy Niepokalanej...
więcej »
Radio FARA

Uświęcić życie społeczne

W comiesięcznej audycji formacyjnej Rycerstwa Niepokalanej w pierwszą sobotę listopada mogliśmy wysłuchać m.in. fragmentu konferencji ks. prof. dr. hab. Tadeusza Guza pt. „Zaangażowanie Rycerstwa Niepokalanej w życie społeczne”. Odnosząc się...
więcej »
Radio FARA

Rycerze walczący różańcem

W pierwsze soboty miesiąca na antenie Radia FARA jest czas na formację w duchu Rycerstwa Niepokalanej. Październikowa audycja przypadła we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, a ponadto w dniu, w...
więcej »
Archidiecezja

100 lat MI

W Strachocinie 17 września stał się dniem uwielbienia Boga za dar Rycerstwa Niepokalanej. Na dniu dziękczynienia spotkali się Rycerze Niepokalanej z archidiecezji przemyskiej oraz z diecezji tarnowskiej i kieleckiej,...
więcej »
ARCHIDIECEZJA PRZEMYSKA W INTERNECIE
Archidiecezja Przemyska
Wydział Nauki Katolickiej
Radio FARA
Duszpasterstwo Młodzieży
Wyższe Seminarium Duchowne
Liturgiczna Służba Ołtarza
Przemyska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
Caritas
Akcja Katolicka
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Ruch Światło-Życie
Ruch Apostolstwa Młodzieży
Odnowa w Duchu Świętym
Szkoła Nowej Ewangelizacji
Bractwo Ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego
Wspólnota Miłości Miłosiernej
Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej
Muzeum Archidiecezjalne