Technikum nr 8 im. Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka – HYMN SZKOŁY