Technikum nr 8 im. Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w Przemyślu – HYMN