We wtorek, 4 lipca 2017 r. wyruszy do Częstochowy po raz 37. Przemyska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tej modlitewnej wędrówce fizycznie, a jeżeli to niemożliwe – duchowo.

Każdy pątnik zapisuje się u Księdza Przewodnika grupy, w której chce pielgrzymować. Młodzież do lat 18, by wziąć udział w Pielgrzymce, musi przedłożyć Księdzu Przewodnikowi pisemne zezwolenie rodziców lub opiekunów. Osoby poniżej 15. roku życia mogą pielgrzymować tylko pod opieką osoby dorosłej.

Koszt wpisowego (na pokrycie kosztów pielgrzymki) wynosi 130 zł od osoby. Jeśli z najbliższej rodziny wybiera się na pielgrzymkę kilka osób, to tylko jedna z nich uiszcza całość opłaty, tj. 130 zł, a pozostałe wpłacają po 70 zł (Przez najbliższą rodzinę rozumie się tu rodziców i ich dzieci).

Przewodnicy czekają na zgłoszenia na pielgrzymkę oraz udzielają wszelkich informacji na jej temat:

  • Gr. św. Jacka (Przemyśl) – ks. Marcin Wilk – tel. 505 728 959;
  • Gr. św. Kazimierza (Przemyśl) – ks. Krzysztof Szybiak – tel. 577 017 523;
  • Gr. św. Józefa (Przemyśl) – ks. Tomasz Smoter – tel. 730 793 861;
  • Gr. św. Brata Alberta (Jarosław) – ks. Mariusz Woźny – tel. 663 959554;
  • Gr. św. Rafała (Przeworsk) – ks. Stanisław Mazur –  tel. 783 546 329;
  • Gr. św. Urszuli (Łańcut) – ks. Wiktor Florek – tel. 574 373 126;
  • Gr. bł. Marii (Leżajsk) – ks. Grzegorz Socha  – tel. 694 151 369;
  • Gr. św. Andrzeja (Lesko) – ks. Tomasz Podolak– tel. 661 871 881;
  • Gr. św. Jana (Krosno) – ks. Paweł Dziob – tel. 697 697 746;
  • Gr. św. Wojciecha (Brzozów) – ks. Waldemar Murdzek – tel. 602 608 664.

Wszystkie informacje na temat Pielgrzymki można znaleźć na jej stronie pod adresem:

pielgrzymka.przemyska.pl