Franciszkanie z Kalwarii Pacławskiej zapraszają w sobotę, 3 czerwca 2017 r. na czuwanie przez Zesłaniem Ducha Świętego.

Rozpoczęcie o godz. 21.00, o północy Msza Święta.


„Kościół z Maryją oczekuje Ducha Świętego”, pod takim hasłem odbędzie się w Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla, z soboty na niedzielę (3-4 czerwca br.), noc czuwania przed Zesłaniem Ducha Świętego. Czuwanie będzie oparte na nabożeństwie Via Lucis – Droga Światła, której doświadczyli apostołowie w czasie spotkań z Jezusem po Jego zmartwychwstaniu, aż do Wniebowstąpienia i Zesłania Ducha Świętego. Wielokrotne przychodzenie Chrystusa do swego Kościoła pomaga i nam również uwierzyć, że jest On zawsze z nami. Przychodzi gdy płaczemy jak Maria Magdalena, gdy przeżywamy rozczarowania jak uczniowie idący do Emaus, gdy jesteśmy zamknięci w domu jak Apostołowie w Wieczerniku.

Odkrycie tajemnicy każdej niedzieli, która jest pamiątką zmartwychwstania Jezusa, umacnia człowieka w wypełnianiu jego zadań w świecie. Wtedy osuszają się łzy, znika lęk i strach, Duch Święty wypełnia serca wierzących, a zamknięte drzwi zostają szeroko otwarte.

Najważniejsze wydarzenia zbawienia, jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc, poprzedzone są Wigilią – czuwaniem, oczekiwaniem spełnienia obietnic Bożych. Zesłanie Ducha Świętego to narodziny Kościoła, narodziny każdego z nas. Przy narodzinach tego „młodego Kościoła” była obecna Maryja, Matka Jezusa. Będzie również i z nami w tę szczególną, wyjątkową noc z 3 na 4 czerwca br.

Droga Światła to czternaście spotkań, przejście z ciemności grobu do światła życia. W Drodze Światła stosowana jest nazwa „spotkania”, a nie „stacje”. Takie określenie lepiej oddaje specyfikę nabożeństwa. Nie jest ono, jak w przypadku Drogi krzyżowej, wędrowaniem z Jezusem, który dźwiga krzyż na Golgotę i rozważaniem Jego cierpienia.

Po Wielkanocy porządek się odwrócił. To Chrystus przychodzi do człowieka. Czyni to w różnych miejscach i w różnym czasie, a także w różnych sytuacjach życiowych. Przychodzi, gdy Maria Magdalena płacze przy grobie, uczniowie idą do Emaus, apostołowie łowią ryby lub zalęknieni zamykają się w Wieczerniku. Zbawiciel ich odnajduje, daje im się poznać, rozmawia z nimi, umacnia ich wiarę i posyła do świata. To jest rozmowa z Kimś, a nie medytacja o czymś. Będziemy się starać wejść w doświadczenie tamtych osób, do których Jezus przyszedł po swoim zmartwychwstaniu.

Do tych wyjątkowych spotkań z Jezusem Zmartwychwstałym i wspólnej modlitwy, którą będziemy przeżywać w takiej formie po raz pierwszy w kalwaryjskim sanktuarium, serdecznie zapraszają franciszkanie z kalwaryjskiego wzgórza.


Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy!