Organy w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu fot. Janusz Monkiewicz

Organy w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu
fot. Janusz Monkiewicz

ARCHIDIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI SAKRALNEJ
ul. Zamkowa 3, 37-700 PRZEMYŚL, tel. 604 453 562

STUDIUM ORGANISTOWSKIE

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

EGZAMIN WSTĘPNY:
sobota, 8 września 2018 r., godz. 10.00

Warunkiem przyjęcia jest zdanie egzaminu wstępnego, który obejmuje: 

  1. Przesłuchanie ogólno-muzyczne (sprawdzające słuch i poczucie rytmu);
  2. Zaśpiewanie przygotowanej przez kandydata jednej pieśni;
  3. Wykonanie przygotowanego utworu na fortepianie lub organach (jeśli kandydat ma przygotowanie muzyczne).

Osoby z przygotowaniem muzycznym przyjmowane są na odpowiednio wyższe roczniki, w zależności od muzycznego zaawansowania.

Zajęcia odbywają się w każdą sobotę w godzinach 10.00 – 15.30.

Wymagane dokumenty:

  • podanie
  • opinia ks. Proboszcza
  • dwa zdjęcia
  • ewentualne ksero świadectwa ukończenia szkoły muzycznej lub zaświadczenie od osoby, u której kandydat pobierał lekcje prywatne

Kontakt:

  • kom. 604 453 562
  • e-mail: mieg@op.pl