II Archidiecezjalna Rowerowa Majówka
sobota, 27 maja 2017 r.

Ostatnia sobota maja 2017 roku jest okazją do połączenia aktywności sportowo-turystycznej z religijną. W naszej Archidiecezji posiadamy wiele miejsc kultu maryjnego, tak rozlokowanych, że można dotrzeć do nich rowerem z wszystkich parafii.

Dlatego też adresatami niniejszego zaproszenia są wszystkie parafie Archidiecezji Przemyskiej. Jazda rowerem w ostatnich latach stała się czymś modnym i sensownym (ekologia i zdrowie), a uprawiających ten rodzaj ruchu stale przybywa. W związku z tym zachęcamy wszystkich do organizowania się w parafiach, aby dokonać formowania grup pielgrzymkowych, które wyruszyłyby do najbliższych sobie miejsc maryjnych.

Zalecenia i zasady ogólne:

  1. Poprzedzenie wyjazdu wcześniejszymi zapisami u ks. proboszcza lub lidera grupy.
  2. Wyznaczenie optymalnej trasy rowerowej (najlepiej najmniej ruchliwymi drogami).
  3. Poinformowanie kustoszów sanktuariów o planowanym przyjeździe, zaplanowanie czasu na Mszę św. z nabożeństwem maryjnym (nabożeństwo może mieć miejsce osobno przy jakiejś przydrożnej kapliczce).
  4. Przystąpienie wcześniej do sakramentu pojednania celem zyskania odpustu.
  5. Zaplanowanie wspólnego ogniska (przy sanktuarium, na trasie lub po powrocie).
  6. Jazda w grupach nie przekraczających 15 osób (przy większej liczbie podział na kolejne grupy). Przynajmniej otwierająca i zamykająca  osoba powinny być ubrane w kamizelki odblaskowe (najlepiej gdyby to zrobili wszyscy). Odstęp między grupami powinien wynosić co najmniej 200 m.
  7. Zaleca się założenie kasków ochronnych. Za dzieci biorące udział w pielgrzymce pełną odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie (w przypadku fizycznej nieobecności tych ostatnich potrzebna jest ich pisemna zgoda).
  8. Odpowiedzialność za stan własnego zdrowa spoczywa na samym uczestniku lub jego opiekunie. Jeśli istnieją istotne przeciwwskazania trzeba zrezygnować z udziału w imprezie.
  9. Uczestnicy ponoszą także odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe jakie mogą wystąpić przed, w trakcie i po pielgrzymce.
  10. Przestrzegać należy przepisów ruchu drogowego. Mając przejeżdżać przez większe miasta lub planując jazdę bardzo ruchliwymi drogami można poprosić pisemnie policję o eskortę na tych odcinkach.

Po zakończonej rowerowej pielgrzymce prosi się organizatorów grup, aby przesłali informację o zrealizowanej imprezie (parafia wyjazdu, ilość uczestników, sanktuarium docelowe, ewentualnie zdjęcia) do Duszpasterza Sportowców Archidiecezji Przemyskiej, ks. Stanisława Siuzdaka na adres e-mail: siuzdakstan@interia.pl.

Zachęcamy!