Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II oraz Przeworska Kapituła Kolegiacka zapraszają na
IV Sympozjum Biblijne „Zamieszkać w Słowie”.

Sympozjum pt. „Lektura Biblii i dar Ducha Świętego” będzie miało miejsce w sobotę, 21 kwietnia 2018 r.
przy Bazylice pw. Ducha Świętego w Przeworsku (ul. Kościelna 7).

Sympozjum rozpocznie się Mszą świętą w kaplicy Bożego Grobu o godz. 10.00. Będzie jej przewodniczył i homilię wygłosi ks. prof. Stefan Szymik z KUL-u. Po Mszy świętej odbędą się dwa wykłady, przedzielone przerwą na kawę lub herbatę. Zakończenie sympozjum przewidziane jest na godz. 14.00.

Serdecznie zapraszamy!