Wydział Nauki Katolickiej zaprasza wszystkich katechetów, proboszczów i duszpasterzy na jesienne kongregacje katechetyczne.

Spotkanie w Przemyślu odbędzie się w środę, 30 sierpnia 2017 r. w Archikatedrze Przemyskiej, a następnie w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu.

PROGRAM:

  • 9.30 – Nabożeństwo – ks. dr Jan Szeląg, Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
  • 10.15  – „KATECHETA W ZWIERCIADLE WIRTUALNEGO ŚWIATA” – ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
  • 11.00 – Dyskusja, uwagi, refleksje
  • 11.15 – Komunikaty Wydziału Nauki Katolickiej – ks. dr Waldemar Janiga, Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej
  • 11.45 – Przerwa
  • 12.15 – Komunikaty Wydziału Duszpasterskiego – ks. dr Jan Szeląg oraz moderatorzy ruchów, stowarzyszeń i grup apostolskich
  • 12.45Katechetyczno-pastoralna refleksja Metropolity Przemyskiego, ks. abpa Adama Szala