Pasterze naszego Kościoła w nowym roku duszpasterskim 2017/18 zapraszają nas w duchową przestrzeń, gdzie możemy się przekonać, że jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Miejscem tym jest nasz parafialny Wieczernik, który każdego dnia gromadzi na modlitwie wspólnotę Kościoła, aby razem z Maryją i uczniami Jezusa oczekiwać na napełnienie Duchem Świętym (zob. Dz 2, 1-4). Jest nim również głębia naszej duszy, owe najświętsze miejsce, gdzie zamieszkuje Duch Święty razem z Ojcem i Synem (zob. 1 Kor 3, 16-17; 6, 19-20). Duch Święty wypełnia nas, obdarza charyzmatami, które są jakby narzędziami niezbędnymi do budowania Królestwa Bożego w naszym wnętrzu i na zewnątrz. Współpracując z Duchem Świętym, stajemy się posiadaczami owocu Ducha (Ga 5, 22-23). Ów owoc odzwierciedla się w twarzy człowieka znającego jego smak. Jedna z takich twarzy należy do ojca duchowego, charyzmatyka napełnionego Duchem Świętym (uduchowionego), nosiciela Ducha Świętego. Jest nim mężczyzna bądź kobieta (abba, amma), osoba świecka, zakonna lub duchowna, przez którą promieniuje Ojcostwo Boga. Kiedy rodzice proszą Kościół o udzielenie chrztu św. ich dziecku kapłan wypowiada następujące słowa: Prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? Ów obowiązek wychowania dzieci w wierze realizuje się w przestrzeni ojcostwa duchowego.

Zapraszamy Wspólnoty katolickie „Ludzie Zboisk”, Róże Żywego Różańca, Przyjaciół Ducha Świętego do odkrywania twarzy ojca duchowego na podstawie dzieła Ewagriusza z Pontu O mistrzach i uczniach. Abba Ewagriusz sportretował w swoim dziele kilkanaście odsłon takiej twarzy, które zamierzamy w ciągu tego roku sobie przybliżyć. Wszystkich zapraszamy do udziału w rekolekcjach, które odbędą się Willi OO. Jezuitów w Orzechówce w czterech sesjach:

  • 20-22 października 2017 r. Rozpoczęcie w piątek, 20 października o godz. 20.00, zakończenie w niedzielę, 22 października ok. godz. 15.00. Zapisy do 18 października 2017 r. na adres: bpieniazek@gmail.com;
  • 1-3 grudnia 2017 r.;
  • 6-8 kwietnia 2018 r.;
  • 8-10 czerwca 2018 r.

Rekolekcje wakacyjne będą miały miejsce w dniach 24-29 lipca 2018 r.

Zapraszamy!