XXI Rocznica Pielgrzymki Papieskiej do Krosna
9-11 czerwca 2018
piotrajana.pl