Wydział Nauki Katolickiej zaprasza wszystkich katechetów, proboszczów i duszpasterzy na kongregacje katechetyczne.

Spotkanie w Krośnie odbędzie się w poniedziałek, 27 sierpnia 2018 r. w Parafii pw. św. Piotra i św. Jana z Dukli.

  • Początek godzina 9.30

Temat wiodący: „Przygotowanie do sakramentu bierzmowania” –  ks. bp dr hab. Wojciech Osial, (Łowicz, UKSW w Warszawie)