W Archidiecezji Przemyskiej do fotografowania i filmowania w czasie liturgii może być dopuszczona jedynie ta osoba, która przed rozpoczęciem celebry przedstawi ważną akredytację wystawioną przez Kurię Metropolitalną. Warunkiem uzyskania akredytacji do wykonywania zdjęć i filmów w kościołach Archidiecezji Przemyskiej jest uczestnictwo w formacji prowadzonej przez Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu.

Kurs Fotosacrum to kurs dla fotografów i kamerzystów, który uprawnia do fotografowania i rejestrowania filmów w kościołach i innych przestrzeniach sakralnych. Otrzymane uprawnienia są ważne przez okres jednego roku dla osób biorących udział w 1 stopniu kursu, oraz na okres 5 lat dla uczestników 2 stopnia. Zajęcia dotyczą teoretycznych i praktycznych podstaw liturgiki oraz fotografii artystycznej – uzupełnione są o ćwiczenia praktyczne. Kurs jest jednodniowy i kosztuje 200 zł.

Najbliższy termin kursu: sobota, 25 marca 2017 r.

REGULAMIN

  1. Po ogłoszeniu terminu kursu, uczestnik proszony jest o przesłanie drogą mailową na fotosacrum@opactwo.pl informacji o zamiarze udziału w kursie. Także drogą elektroniczną, otrzymuje formularz zgłoszeniowy.
  2. Do formacji dopuszcza się osobę, która przedstawi rekomendację księdza proboszcza parafii zamieszkania. Osoby, które nie przedstawiają pozytywnej opinii proboszcza nie będą dopuszczane do formacji.
  3. Do formularza, osobno należy dołączyć zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG (plik należy podpisać imieniem i nazwiskiem, minimalny rozmiar pliku 1 MB – 300 dpi).
  4. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie zaliczki (50 zł) na podane w (formularzu) konto.
  5. Organizator zastrzega sobie odwołanie kursu jeśli nie zbierze się odpowiednia ilość chętnych osób.
  6. Organizator zastrzega sobie podwyższenie ceny kursu jeśli zbierze się liczba chętnych zbyt mała do pokrycia jego kosztów.
  7. Zaliczki wysłane na konto są bezzwrotne (jeśli kurs zostaje odwołany, zaliczki zostają przekazane na następny termin kursu).
  8. Jeśli osoba z uzasadnionych przyczyn nie zgłosi się na kurs, zaliczka zostaje przekazana do wykorzystania podczas kolejnego kursu.
  9. Wypełniony formularz, zdjęcie w formacie JPG, skan zaliczki należy wysłać drogą mailową na adres fotosacrum@opactwo.pl.
  10. Nie można wziąć udziału w kursie 2 stopnia, bez odbycia kursu 1 stopnia.

Akredytacja jest własnością Kurii Metropolitalnej.

Więcej informacji na stronie opactwo.pl/fotosacrum.

fotosacrum1