Księża Jezuici ze Starej Wsi serdecznie zapraszają Duchowieństwo i Wiernych do owocnego przeżycia czasu łaski u tronu Starowiejskiej Matki Miłosierdzia.

Uroczystej Sumie Odpustowej w Bazylice Starowiejskiej w środę15 sierpnia 2018 r. o godz. 11.00 będzie przewodniczył bp Stanisław Jamrozek.

Kazania podczas przygotowania i odpustu głosi o. Wacław Rusiniak SJ.

www.starawies.jezuici.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!