Organy w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu fot. Janusz Monkiewicz

Organy w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu
fot. Janusz Monkiewicz

ARCHIDIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI SAKRALNEJ
ul. Zamkowa 3, 37-700 PRZEMYŚL, tel. 604 453 562

STUDIUM ORGANISTOWSKIE

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

  1. Nauka w Studium trwa 5 lat.
    Absolwenci Szkoły Muzycznej I stopnia przyjmowani są na rok II.
  2. Instrumenty obowiązkowe – fortepian, organy.
    Inne przedmioty – m. in. Harmonia, Kształcenie słuchu, Emisja głosu, Chorał gregoriański, Zasady muzyki, Historia muzyki, Organoznawstwo, Podstawy dyrygentury, Formy muzyczne, Podstawy kontrapunktu, Podstawy instrumentacji, Praktyka liturgiczno-muzyczna, Chór.
  3. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę w godz. 10.00 – 16.00.
  4. Indywidualne lekcje gry na fortepianie i organach prowadzone są w dniach i godzinach ustalonych z profesorem (oprócz sobót), także poza Przemyślem.
  5. Absolwenci uzyskują dyplom kwalifikowanego organisty, uprawniający do podjęcia pracy w tym zawodzie.
  6. Wymagane dokumenty: podanie, opinia ks. proboszcza, 2 zdjęcia, ewentualnie ksero świadectwa ukończenia Szkoły Muzycznej.

PRZESŁUCHANIE KANDYDATÓW:
sobota, 9 września 2017 r., godz. 10.00