Wszystkich Moderatorów Wydziału Duszpasterskiego zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w środę, 22 lutego 2017 r. o godz. 14.00 w Domu Biskupim w Przemyślu. Planowane zakończenie spotkania ok. godz. 17.00.

W związku z powyższym prosimy o zaplanowanie obowiązków duszpasterskich w taki sposób, aby mieć możliwość pełnego uczestnictwa w spotkaniu. Przypominamy, że obecność na spotkaniu jest obowiązkowa.