Wszystkich Referentów Wydziału Duszpasterskiego zapraszam na spotkanie,
które odbędzie się w piątek, 20 października 2017 r. o godz. 14.00
w Domu katolickim ROMA w Przemyślu.

Planowane zakończenie spotkania ok. godz. 16.30.

ks. Jan Szeląg
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej