szkola_ceremoniarza2016_fotoSzkoła Ceremoniarza Archidiecezji Przemyskiej ma charakter kursu liturgicznego, przygotowującego do pełnienia funkcji ceremoniarza. Zaproszenie na kurs jest skierowane do ministrantów i lektorów od 3 klasy gimnazjum do końca szkoły ponadgimnazjalnej oraz członków innych wspólnot formacyjnych, pragnących pełnić tę funkcję.

Więcej informacji o Szkole można znaleźć tutaj.

Trzecie spotkanie odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia 2017 r. w Collegium Marianum w Przemyślu.

PROGRAM:

piątek, 21 kwietnia 2017

 • 16.30 – Przyjazd
 • 17.00 – Kolacja
 • 17.30Konferencja: Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, Lekcjonarz, Kalendarz Liturgiczny
 • 18.45Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
 • 19.00 – Kolacja
 • 20.00Konferencja: Msza święta pod przewodnictwem biskupa – przymioty i znaczenie
 • 21.00 – Apel Jasnogórski – modlitwy wieczorne
 • 22.00 – Spoczynek nocny

sobota, 22 kwietnia 2017

 • 7.00 – Pobudka
 • 7.30 – Modlitwy poranne
 • 7.45 – Śniadanie
 • 8.30 – Czas wolny. Przymiarka
 • 9.15Ćwiczenia: Mszał Rzymski, Lekcjonarz, Kalendarz Liturgiczny
 • 10.00 – Czas wolny
 • 10.30Konferencja: Sakrament Bierzmowania
 • 12.00 – Eucharystia
 • 13.00 – Obiad
 • 13.40Ćwiczenia: Msza święta pod przewodnictwem biskupa
 • 14.50 – Czas wolny
 • 15.15Instrukcja: Bierzmowanie
 • 16.00 – Egzamin – weryfikacja
 • 17.00 – Kolacja
 • 17.30 – Zakończenie i rozjazd do domu

Kurs organizuje Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza oraz Diakonia Liturgiczna Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej.