Idźcie i… tańczcie Ewangelię o Zmartwychwstaniu Pańskim!

Wszystkich, którzy pragną wielbić Boga tańcem zapraszamy na Wielkanocny Taniec Uwielbienia w niedzielę, 23 kwietnia 2017 r., godz. 15.00 na Placu Niepodległości w Przemyślu.

Przyjdź i raduj się z nami ze zmartwychwstania Chrystusa!

W imieniu zapraszających
ks. Tadeusz Biały
Beata Hermaszewska i Sławomir Jakubiec
liderzy Diakonii Tańca Uwielbienia AP