Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu i Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym, we współpracy z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Krośnie i w Przemyślu organizują XVIII Regionalną Olimpiadę Wiedzy o Wielkich Polakach, poświęconą w roku szkolnym 2017/18 śp. Arcybiskupowi Ignacemu Tokarczukowi, Metropolicie Przemyskiemu.

Materiały na I etap olimpiady (etap szkolny) zostały wysłane do Księży Proboszczów 26 października br. Czcigodnych Księży Proboszczów prosimy o skopiowanie tych materiałów i dostarczenie ich do szkół podstawowych oraz gimnazjów znajdujących się na terenie parafii  oraz wsparcie katechetów w przeprowadzeniu etapu szkolnego, w dniu 8 listopada br. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem (zob. Biuletyn Katechetyczny nr 19, str. 224) w Olimpiadzie mogą wziąć udział uczniowie klas siódmych i gimnazjalnych.

Jednocześnie wyrażamy wdzięczność za włączenie się w formację młodego człowieka i ukazywanie mu prawdziwych wzorców osobowych.

W imieniu organizatorów
ks. Waldemar Janiga
ks. Leszek Przybylski 

Więcej szczegółów na stronie Olimpiady.