Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II oraz Przeworska Kapituła Kolegiacka zapraszają na III Sympozjum biblijne pt. „Zamieszkać w Słowie – rola pamięci”, które odbędzie się w sobotę6 maja 2017 r. przy bazylice farnej pw. Ducha Świętego w Przeworsku (ul. Kościelna 7).

PROGRAM SYMPOZJUM:

  • 10.00 – Powitanie pielgrzymów i uczestników sympozjum
  • 10.20 – Msza św. z homilią w kaplicy Bożego Grobu
  • 11.30 – Wykład: Liturgia „pamiątką” Pana (ks. dr Łukasz Jastrzębski)
  • 12.15 – Przerwa
  • 12.45 – Wykład: Znaczenie pamięci w świetle Ewangelii Jana (ks. dr hab. Stanisław Haręzga)
  • 13.30 – Wykład: Pamięć i zapominanie w Księdze Psalmów (ks. dr Maciej Dżugan)
  • 14.15 – Podsumowanie sympozjum i końcowe błogosławieństwo