W dniu 22 października 2017 r. zmarł śp. ks. prał. prof. dr hab. Marian WOLICKI.

 Ks. Prałat Marian Wolicki urodził się 19 grudnia 1941 r. w Nisku. W latach 1963-1969 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, święcenia kapłańskie przyjął w 24 czerwca 1969 r. przez posługę ówczesnego Biskupa Przemyskiego Ignacego Tokarczuka. Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii Przybyszówka, a następnie na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1971-1975). Po powrocie do diecezji pełnił funkcję wikariusza w parafii Łańcut Fara (1975-1976). Studia na KUL uwieńczył doktoratem na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL (1980). Habilitował się na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (1994), tytuł profesora na PWT uzyskał we Wrocławiu w roku 2002. Prezydent RP nadał mu tytuł „profesora belwederskiego”. Ponadto pełnił funkcje dziekana Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, kierownika Katedry Psychopedagogiki i Pedagogiki Rodziny w Instytucie Pedagogiki na WZNoS KUL w Stalowej Woli, kierownika Katedry Psychologii we Wrocławiu. Był również wykładowcą psychologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu.

W latach 1998- 2012 został mianowany prepozytem Brzozowskiej Kapituły Kolegiackiej, a w latach 2012-2017 był Gremialnym Kanonikiem Przemyskiej Kapituły Metropolitalnej. Z racji na osiągnięty wiek został przeniesiony do grona Kanoników Emerytów tejże Kapituły.

Plan uroczystości pogrzebowych:

  • Poniedziałek i Wtorek, 23 i 24 października: o godz. 19.00 Różaniec w kaplicy Zakładu Pogrzebowego PGK w Przemyślu (ul. Słowackiego 104)
  • Środa, 25 października: o godz. 17.30 modlitwa różańcowa, a o godz. 18.00 Msza Święta w Archikatedrze Przemyskiej (eksporta)
  • Czwartek, 26 października: o godz. 11.00 MSZA ŚWIĘTA POGRZEBOWA w parafii św. Jana Chrzciciela w Nisku.

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci!

Do pobrania: klepsydra ks. Marian Wolicki