W sobotę, 14 grudnia 2013 roku, w leżajskiej Farze została odprawiona pod przewodnictwem naszego Arcybiskupa Józefa Michalika uroczysta Msza św. w czasie której dziękowano Bogu i ludziom za zakończone prace remontowe prowadzone w ramach projektu pod dość długim tytułem: „Rewitalizacja infrastruktury publicznej i zabytkowych obiektów kościelnych Parafii Farnej i Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Leżajsku”. Projekt ten był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, z Programu Promes Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego, Podkarpackiego Konserwatora Zabytków i Miasta Leżajsk.

W zakres działań objętych projektem, wchodziło odnowienie całej infrastruktury związanej z naszym kościołem farnym i obiektami Caritas. Najbardziej kosztownym zadaniem tego projektu, była budowa Parafialnego Centrum Młodzieży w miejsce dawnych salek katechetycznych. Kolejnym ważnym zadaniem był kapitalny remont wieży kościelnej wraz z tzw. domkiem kościelnego. W ramach tego zadania jesienią ubiegłego roku został wymieniony m.in. dach wieży, odnowiono elewację, przeprowadzono rekonstrukcję wnętrza, dzięki czemu m.in. na nowo odezwały się dzwony i zgodnie z ich przeznaczeniem na nowo zapraszają wszystkich do modlitwy. W tym samym czasie wykonano nową elewację plebani, a w listopadzie i grudniu ubiegłego roku wykonano renowację ogrodzenia i murów okalających kościół Jezusa Miłosiernego. W roku bieżącym poddano renowacji mury okalające kościół Farny, odnowiono elewację kościoła farnego, pomalowano dach świątyni, odrestaurowano i zabezpieczono nowym oknem witraż nad wejściem głównym do kościoła, wyremontowano budynek gospodarczy i obejście naszego Caritas a na koniec zagospodarowano na nowo cały terenu przed Parafialnym Centrum Młodzieży, plebanią, wikarówką oraz uporządkowano skarpę od strony Placu Targowego.

Była to okazja aby podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do zrealizowania tegoż projektu, począwszy od fazy jego przygotowania aż po jego finał. W dziękczynieniu uczestniczyli razem z parafianami zaproszeni goście a wśród nich, kapłani, przedstawiciele władz samorządowych, wykonawców oraz osoby odpowiedzialne za projekt jak i jego rozliczenie.

Po Eucharystii Ks. Arcybiskup pobłogosławił wszystkie wyremontowane dzieła i poświęcił budynek nowo wybudowanego Parafialnego Centrum Młodzieży.

info: ks. Marek Cisek