W sobotę, 14 grudnia 2013 r., w przemyskiej parafii pod wezwaniem św. Benedykta, Cyryla i Metodego, odbyła się konferencja naukowo-duszpasterska „Przez wiarę do świadectwa”. Okazją do zorganizowania konferencji była przypadająca w tym dniu II rocznicę śmierci ks. Infułata Stanisława Zygarowicza, wieloletniego wykładowcy teologii moralnej, ojca duchownego i rektora WSD w Przemyślu, kierownika, spowiednika i opiekuna duchowego wielu zgromadzeń zakonnych, wikariusza generalnego i biskupiego ds. zakonnych archidiecezji przemyskiej. Tematyka spotkania nawiązywała także do nowego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Otwarcia konferencji dokonał ks. prał. dr Aleksander Burdzy, proboszcz miejscowej parafii. Specjalne przesłanie do zgromadzonych wystosował Metropolita Przemyski ks. abp Józef Michalik. Swoje referaty wygłosili zaproszeni prelegenci: ks. mgr  Wacław Zygarowicz Życiorys ks. inf. Stanisława Zygarowicza; ks. mgr Piotr Niemczyk Chrześcijańskie świadectwo wiary wczoraj, dziś i jutro; ks. prał. dr Józef Bar Męczeństwo w prawie kanonicznym.

Uczestnikami konferencji byli zaproszeni goście i miejscowi parafianie, a wśród nich: ks. bp Stanisław Jamrozek, ks. prał. Waldemar Janiga, ks. prał. Janusz Jakubiec, ks. prał Stanisław Zarych,  księża dziekani Dekanatu Przemyśl II: ks. prał. Marian Koźma i ks. Jan Mazurek, przedstawiciel wikariuszy Dekanatu Przemyśl II: ks. Krzysztof Szybiak oraz delegatki sióstr ze zgromadzeń zakonnych: Sióstr Rodziny Maryi, Serafitek, Felicjanek, Opatrznościanek, Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej, Służebniczek Starowiejskich i Michalitek. Na zakończenie konferencji została odprawiona pod przewodnictwem ks. bp. Adama Szala Msza święta za śp. ks. inf. Stanisława Zygarowicza. Okolicznościową homilię wygłosił ks. prof. Stanisław Haręzga.