Dziękujemy wszystkim, którzy w ostatnim czasie wyrazili słowa poparcia dla Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika w związku z falą ataków na Jego osobę w mediach. Aktualnie na terenie archidiecezji przemyskiej zebrano 34198 podpisów i nadal napływają listy z parafii naszego Kościoła lokalnego. Ponadto równolegle do podpisów składanych w formie pisemnej trwała akcja wsparcia internetowego, w którą włączyło się 13840 osób z całej Polski i spoza jej granic.

Dziękujemy również za modlitwę, którą wiele osób otacza Metropolitę Przemyskiego w ostatnich tygodniach.