W Niedzielę Chrztu Pańskiego, parafia pw. NSPJ w Łękach Dukielskich gościła na spotkaniu opłatkowym delegacje Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z archiprezbiteratu krośnieńskiego z ponad 40 parafii. Był to zarazem opłatek parafialny.

To piękne spotkanie rozpoczęło się o godz. 15. tej  Mszą św. koncelebrowaną której przewodniczył Archiprezbiter krośnieński ks. Jan Bielec, proboszcz Parafii pw. Św. Piotra i Św. Jana z Dukli w Krośnie. Współkoncelebransami byli: ks. Jan Wosiewicz z Wietrzna, O. Micheasz Okoński z Dukli, ks. Edward Wołos, były proboszcz naszej parafii, obecnie Łubno-Opace oraz ks. Zdzisław Babiarz. Kazanie wygłosił proboszcz naszej parafii ks. Zdzisław Babiarz. Powiedział w nim m.in.: „To wydarzenie sprzed pięciu dniu, Uroczystość Objawienia Pańskiego i to dzisiejsze, Święto Chrztu Pańskiego są objawieniem się Boga. Pierwsze, objawienie się Mędrcom, a drugie objawienie się światu. Objawienie się nam wszystkim. Słowo Boże ujawnia nam jednak jedną, podstawową prawdę: aby móc Nim żyć, trzeba Go najpierw przyjąć. Aby Go zrozumieć, trzeba Go pokochać. (…) Chrzest otwiera nam drogę do tego pełnego zrozumienia Bożego Słowa.” W dalszej części kazania zaakcentował, że …”nam, chrześcijanom we współczesnym świecie, należy być obecnym we wszystkich środowiskach  i miejscach naszego życia, w mediach i wszędzie tam, gdzie trzeba przeciwwagi dla tego zła,  które chce zniszczyć dobro”. W tym kontekście wymienił Akcję Katolicką i jej zaangażowanie w przeróżne akcje, choćby ostatniej w obronie naszego arcypasterza ks. abpa Józefa Michalika. Ks. Proboszcz wyraził swoją radość i złożył podziękowanie za obecność kapłanom, prezesom i członkom Akcji Katolickiej, władzom samorządowym i wszystkim, którzy tak licznie wypełnili naszą świątynię. Podziękował także Akcji Katolickiej z archiprezbiteratu za przygotowanie oprawy liturgicznej Mszy św., a parafialnemu oddziałowi za trud włożony w przygotowania od strony organizacyjnej i kulinarnej.

Oprawę liturgiczną Mszy św. sprawowali członkowie Akcji Katolickiej z parafii w Krośnie, Kobylanach oraz  Dukli-Bernardyni, a modlitwę wiernych członkowie AK z parafii Żeglce.

Oprawę muzyczną Mszy św. sprawował chór szkolny MUSICA pod kierunkiem p. Andrzeja Aszlara.

Podczas Mszy św. miało miejsce odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych dzieci z klasy 2 Szkoły Podstawowej oraz wszystkich wiernych, a także pokropienie wodą święconą.

Po Mszy św. wszyscy udali się do sali widowiskowej, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Rozpoczęło ją powitanie zebranych przez p. prezes POAK w naszej parafii p. Zofię Jakubczyk oraz członka zarządu DIAK, a zarazem odpowiedzialnego za Akcję Katolicką w archiprezbiteracie krośnieńskim p. Marka Jastrząba. Wiatjąc wszystkich serdecznie p. prezes życzyła: „W ten piękny czas spotkania opłatkowego naszego archiprezbiteratu, czas Miłości, czas Przebaczenia, czas kiedy jeszcze raz raz przeżywamy minione chwile, gdy Bóg się rodzi, moc truchleje, z całego serca wszystkich witam w imieniu członków Akcji Katolickiej  i naszej wspólnoty parafialnej w Łękach Dukielskich. Życzymy księżom, członkom Akcji Katolickiej, zaproszonym gościom, parafianom oraz zebranym na tej uroczystości Błogosławieństwa Bożej Dzieciny na każdy dzień Nowego Roku”.

Pan Marek Jastrząb skierował swoje słowa do wszystkich zebranych mówiąc: „W imieniu zgromadzonych tutaj członków Akcji Katolickiej, serdecznie witamy  Gospodarzy  tego miejsca, wszystkich gości, dziękujemy za zaproszenie, miłe powitanie i życzenia skierowane pod naszym adresem, za które jeszcze raz dziękujemy.

Święta Bożego Narodzenia należą do świąt najbardziej rodzinnych i radosnych, zwane są również w naszej tradycji jako Godnie Święta. Tą godność i radość zawdzięczamy przychodzącemu do nas, Bogu Człowiekowi – Jezusowi, który spełni oczekiwania, i przywróci człowiekowi godność utraconą po grzechu pierworodnym. To za Jego pośrednictwem zostanie przywrócona człowiekowi godność dziecka Bożego”.

Zapalenie świecy, odczytanie Ewangelii o narodzeniu Pańskim przez ks. Proboszcza Zdzisława, kolęda „Dzisiaj w Betlejem”, poświęcenie opłatków poprzedziło długie i podniosłe chwile dzielenia się opłatkiem. Zakończyło je wspólne odśpiewanie kolędy „Lulaj że Jezuniu”.

Pozostając w podniosłym nastroju zebrani z uwagą wysłuchali Jasełek przygotowanych przez uczniów naszej szkoły po przewodnictwem p. Danuty Witowskiej i p.Magdaleny Aszlar.

Uroczysty wigilijny obiad tradycyjnie składał się z barszczu z uszkami i ryby, po czym na stoły „powędrowały” słodkości, owoce i napoje.

Teraz swoje kolędy zaprezentowały dzieci z zespołu „Mali Łęczanie” otrzymując wiele braw, słodyczy i prośbę o bis, na który złożyły się jeszcze melodie ludowe.

W dalszej części podziękowania „…tym, którzy nie szczędzili swojego czasu i sił w minionym roku dla pracy w Akcji Katolickiej”, członkom, prezesom i wszystkim tym, którzy na różnych spotkaniach i akcjach organizowanych przez Akcję Katolicką w jakikolwiek sposób pomagali złożył p. Marek Jastrząb, a poszczególne podziękowania kończyła „kolęda z dedykacją”. Osobne, równie serdeczne podziękowania skierował dla gospodarzy opłatka i zaangażowanym w jego przeprowadzenie

Wspólne kolędowanie trwało jeszcze długo. Animatorami śpiewu z towarzyszeniem akompaniamentu akordeonu byli członkowie zespołu folklorystycznego „Łęczanie”.

Kolędując w sali ani się nie spostrzegliśmy, gdy spad pierwszy tego roku śnieg. Można rzec trochę żartobliwie, że łęckie kolędowanie trwało bardzo długo: zaczęło się w jesieni, a skończyło w zimie…

Henryk Kyc