W niedzielę, 19 stycznia br., w parafii Żeglce odbył się przegląd kolęd. Na początek ks. prałat Jan Luchowski odprawił Mszę Świętą, a później powitał wszystkich zebranych, zarówno zespoły śpiewacze jak i wiernych, którzy przyszli posłuchać pięknych kolęd. W przeglądzie wzięły udział kapele i zespoły z sąsiednich parafii tj. Bóbrka, Kopytowa, Szczepańcowa, Zręcin oraz zespół działający na terenie parafii Żeglce „Chorkowianie”.

Leokadia Lula