Turyści, którzy wybierają się do Ameryki Północnej w ogromnej większości twierdzą, że jadą tam zobaczyć różne ciekawostki przyrodnicze i piękne krajobrazy. Pielgrzymi, mali misjonarze… wyruszają w drogę – owszem, podziwiać piękno przyrody, ale… – przede wszystkim, by spotkać człowieka, poznać jego życie, codzienne radości i smutki!

Przez cały tydzień, od poniedziałku, trwa misyjna wędrówka po Meksyku. To już 14. kraj, który odwiedzamy w ramach Wyprawy misyjnej dzieci po Ameryce.

Meksyk to najludniejszy kraj hiszpańskojęzyczny. Jest krajem bardzo zróżnicowanym społecznie i ekonomicznie. Oto fragmenty dwóch listów, które najlepiej ukazują zróżnicowanie meksykańskiego społeczeństwa.

Alan – pochodzi z zamożnej, metyskiej rodziny osiadłej w stolicy kraju. Jego rodzice należą do dość zamożnej klasy średniej, posiadają wyższe wykształcenie. Są pracownikami urzędów lub przedstawicielstw zagranicznych firm. Rodzina opiera się na modelu 2+2. W sposobie życia nawiązują do wzorów amerykańskich i europejskich.

Antonio – mieszka w niewielkim miasteczku, w stanie Oaxaca. On również jest przedstawicielem Metysów, choć pod względem zamożności i stylu życia znacznie różni się od Alana. Podstawą jest wielopokoleniowa rodzina żyjąca w jednym domu, utrzymująca ożywione kontakty z krewnymi mieszkającymi w okolicy. Antonio ma liczne rodzeństwo, co jest charakterystyczne dla niższych warstw społecznych. Poziom wykształcenia jest niski, prawdopodobnie najstarsze pokolenie jest niepiśmienne. Podstawowe zajęcia to uprawa roli, handel, rzemiosło i rybołówstwo. W Meksyku sytuacja na rynku pracy nie jest wesoła. Ludzie szukają najprzeróżniejszych sposobów, żeby zarobić trochę gorsza, za który będą mogli kupić coś, co da się włożyć do garnka.

Kraj jest bardzo różnorodny, nie mniej zróżnicowana jest także praca misjonarzy! Wszędzie jest wiele do zrobienia! Zakłada ona najpierw duszpasterską opiekę nad ubogimi, ale niekiedy muszą również podejmować się dzieł społecznych czy materialnych…

Do Meksyku zabierają nas: ks. Andrzej Bienia – przewodnik, Alicja Szubrycht – nauczycielka hiszpańskiego oraz młodzi uczestnicy Klaudia Filip i Alan Dubis.