O tym, że św. Antoni to specjalista od rzeczy zagubionych, Błażej od bólu gardła, Juda Tadeusz od spraw beznadziejnych a Florian od pożarów, wiedzą chyba wszyscy.

Od czego będzie Jan Paweł II? Czciliśmy go przecież jako Świadka nadziei, Apostoła jedności, Pielgrzyma pokoju, Orędownika prawdy, Sługę miłosierdzia, Wychowawcę młodych…

A może… Papież dialogu?

Przykładów zaangażowania Jana Pawła II w dialog oraz określania przez niego ram dialogu nie trzeba daleko szukać: były gawędy, kremówki i górskie wycieczki. Było serdeczne przekomarzanie się z młodymi zgromadzonymi pod oknem papieskim na Franciszkańskiej w Krakowie. Ale był także bardzo poważny dialog z przywódcami państw o niechrześcijańskim systemie wartości, z przedstawicielami innych wyznań i religii, a nade wszystko dialog z młodzieżą z Zachodu uwiedzioną konsumpcjonizmem i permisywizmem moralnym. Dialog u Jana Pawła II był sposobem zrozumienia drugiego człowieka i poszukiwaniem dróg współdziałania z nim, mimo dzielących różnic.

Na kolejną audycję z cyklu Santo Subito – w oczekiwaniu na kanonizację… zaprasza ks. Dariusz Wilk CSMA.