Jedno „Zdrowaś Maryjo”, które wypowiadamy ze szczerego serca, jest najpiękniejszym zawierzeniem się Jezusowi. Ilekroć my pozdrawiamy Maryję, tyle razy Maryja w naszym imieniu pozdrawia Boga. Módlmy się często na różańcu!

Za nami pierwszy poniedziałek lutego – stąd właśnie ta różańcowa refleksja. Jak każdego miesiąca spotkaliśmy się na naszej antenie na kolejnej audycji formacyjnej dla Róż Żywego Różańca. Różaniec modlitwą dialogu – to myśl przewodnia refleksji w pierwszej części audycji, która, tradycyjnie, zakończyła się wspólnym rozważaniem jednej tajemnicy, tym razem z części radosnej – Ofiarowania Pana Jezusa w Świątyni.

Przez cały miesiąc Rodzina różańcowa modli się w następujących intencjach:

  • ogólnej: Aby mądrość i doświadczenie osób w podeszłym wieku były uznawane w Kościele i w społeczeństwie.
  • misyjnej: Aby kapłani, zakonnicy i świeccy wielkodusznie współpracowali w misji ewangelizacyjnej.

Radiową zmianę tajemnic u początku miesiąca lutego poprowadził ks. Bartosz Rakoczy.