W szczególnym czasie przygotowania do kanonizacji bł. Jana Pawła II odbywa się wizyta Ad Limina Apostolorum polskich biskupów w Rzymie. Rozpoczęła się w sobotę, 1 lutego, potrwa do końca tygodnia, 8 lutego. W czasie wizyty Biskupi modlą się przy grobach Apostołów, podzieleni na pięć grup spotykają się z papieżem Franciszkiem i odwiedzają watykańskie Kongregacje. Odbędzie się także spotkanie całej Konferencji Episkopatu z Ojcem Świętym.

Pierwszego dnia wizyty, w sobotę, 1 lutego, Przewodniczący Konferencji Episkopatu abp Józef Michalik wraz z jedną z grup biskupów odwiedził watykańską Kongregację ds. Duchowieństwa. – Opowiedzieliśmy o życiu Kościoła w Polsce, o roli księży o nadziejach wiązanych z każdym powołaniem kapłańskim czy zakonnym, ale także o naszych obawach i niepokojach. Trzeba powiedzieć, że w przyszłość patrzymy z optymizmem, wiedząc, że siły i zdolności ludzkie są bardzo ważne, i ich nie brakuje, ale najważniejsza jest pomoc Boża i dlatego nie wolno tracić kontaktu z Bogiem, a o resztę będziemy spokojni – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski dla Radia Watykańskiego po wizycie w Kongregacji ds. Duchowieństwa.
Ojciec Święty przyjął 1 lutego na prywatnej audiencji pierwszą grupę biskupów reprezentujących metropolię poznańską, łódzką i gnieźnieńską oraz obrządek bizantyjsko-ukraiński. Tę część polskiego Kościoła oraz stojące przed nim problemy i wyzwania zaprezentował Papieżowi prymas Polski abp Józef Kowalczyk. Wśród przyjętych przez Papieża Franciszka był też m.in. sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Wojciech Polak. Gdy pierwsza grupa polskich biskupów rozmawiała z Papieżem, inni – w tym abp Michalik – odwiedzali watykańskie dykasterie.

W poniedziałek, 3 lutego, biskupi polscy odwiedzili kongregacje: ds. Doktryny Wiary, ds. Biskupów i ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Odbyły się spotkania w Papieskich Radach: ds. świeckich, ds. środków komunikacji i ds. Kultury oraz w sekretariacie stanu.

W samo południe Ojciec Święty przyjął biskupów z archidiecezji: krakowskiej i warszawskiej oraz z diecezji: warszawsko-praskiej, bielsko-żywieckiej, kieleckiej, tarnowskiej, płockiej i Ordynariatu Polowego.

Tego dnia po południu biskupi spotkali się m.in. z kard. Ryłko, który mówił o sprawach duszpastersko-strategicznych, związanych ze zbliżającym się Światowym Dniem Młodzieży w Polsce i związaną z tym wizytą Ojca Świętego Franciszka.

Wtorek, czwarty dzień wizyty Ad Limina Apostolorum, biskupi rozpoczęli od Eucharystii przy grobie Jana Pawła II. Liturgii przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. W homilii metropolita krakowski mówił o duchowej tajemnicy Papieża Polaka kryjącej z jednej strony pozytywną odpowiedź na Chrystusowe wezwanie, a z drugiej apostolską gorliwość, którą starał się on zapalać także innych, w tym również biskupów. Po Mszy polscy biskupi przeszli pod Konfesję św. Piotra, gdzie zgodnie z tradycją nastąpiło wspólne wyznanie wiary.

Biskupi polscy odwiedzili tego dnia Papieską Radę ds. Świeckich, na której czele stoi kard. Stanisław Ryłko. Podczas spotkania metropolita wrocławski abp Józef Kupny zaprezentował sytuacje ruchów i stowarzyszeń katolickich w Polsce, a szczególnie ich zaangażowanie w ewangelizację.

W środę polscy biskupi odwiedzili Papieskie Rady: ds. Jedności Chrześcijan, ds. Emigracji, ds. Dialogu Międzyreligijnego, „Cor Unum” (koordynuje działania charytatywne Kościoła), „Iustitia et Pax” (zajmuje się promowaniem pokoju i sprawiedliwości oraz nauczaniem Kościoła w sprawach społecznych). Ponadto biskupi złożyli wizytę w Sygnaturze Apostolskiej, będącej najwyższym organem sądowniczym Kościoła Katolickiego.

Po południu biskupi celebrowali Mszę św. w bazylice świętych Janów na Lateranie, której przewodniczył abp Józef Michalik, metropolita przemyski i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. – Pobyt w Rzymie ma w sobie coś z powrotu do źródeł – mówił w homilii, przypominając także słowa Ojca Świętego Franciszka tam wygłoszone, a mówiące o Bożym miłosierdziu.

Tekst za: episkopat.pljmichalik.episkopat.plekai.plpl.radiovaticana.va
Fot. ks. Paweł Rytel-Andrianik/Niedziela