W Przemyślu miejscem centralnym obchodów Dnia Chorego był kościół pw. Św. Brata Alberta. Oprócz osób chorych z parafii, na mszę świtą o godz. 10.00, przybyli też chorzy z ośrodków na Bakończycach oraz w Birczy, a także chorzy z innych przemyskich parafii. Mszę świętą celebrował ks. Witold Burda jako przedstawiciel przemyskiej Caritas, a koncelebrował ks. proboszcz, Tadeusz Baj. We wstępie ks. Proboszcz podkreślił, że miarą autentyczności posługi Kościoła jest Jego troska o chorych, cierpiących i tych, którzy gubią się na drogach tego świata. Msza święta została odprawiona w intencji wszystkich chorych obecnych na Eucharystii oraz wszystkich chorych z terenu naszej Archidiecezji.