„Największą radością papieskiego serca są dzieci. I największą troską serca Papieża jest każde dziecko. I miłością serca Papieża, tak jak Serca Jezusowego, jest dziecko”.

Wrażliwość Papieża, zakorzeniona w życiu przenikniętym Ewangelią, pozwalała mu kierować uwagę ku najmniejszym, najbardziej bezbronnym, potrzebującym miłości i opieki. Dostrzegał słowem i gestem ich obecność i troski. Zatrzymywał się przy nich i brał w ramiona, błogosławił, prowadził z nimi dialog. Z wielką żarliwością bronił prawa do życia każdego poczętego dziecka. Nienarodzonym i ich prawu do życia poświęcił dużą część swojego nauczania, wraz z encykliką „Evangelium Vitae”. Podkreślał, że człowiek jest pierwszą i główną drogą Kościoła, a dziecko „drogą wyjątkową”.

Kolejny tydzień, nowy temat i coraz bliżej uroczystej kanonizacji bł. Jana Pawła II, do której w kolejnej audycji przygotowywał nas ks. Dariusz Wilk.