W czwartek 6 lutego br. odbyło się pierwsze z cyklu spotkań zatytułowanych „Nadzieja? – Jest!”. Organizuje je wspólnota „Ziemia piękna” w parafii św. Józefa w Przemyślu. Spotkania mają charakter pewnego rodzaju seminarium wiary. W oparciu o aktualne wydarzenia z życia świata i Kościoła uczestnicy stawiają sobie pytania o swoją wiarę i sposoby dawania świadectwa. Po wysłuchaniu wypowiedzi różnych współczesnych znanych ludzi oraz po rozmowach w grupach, uczestnicy otrzymali konkretne zadania do wypełnienia w ciągu najbliższego tygodnia. Kolejne spotkania odbędą się w kolejne czwartki o godz. 19. Każde spotkanie ma swoje własne ramy i temat, dlatego można do nich jeszcze dołączyć. Zapraszamy.