W kolejnym spotkaniu z cyklu „Poznać Biblię” prof. Urszula Szwarc przybliżyła historię powołania proroka Izajasza. Zapraszamy do słuchania kolejnych wykładów biblijnych prof. Szwarc w kolejne drugie i czwarte niedziele miesiąca o godz. 20.20. Są to zapisy spotkań biblijnych, które odbywają się co miesiąc w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Żurawicy.