10 lutego przypadała 74. rocznica pierwszej masowej deportacji Polaków na Syberię. W niedzielę w parafii pw. Trójcy Świętej w Przemyślu zebrali się członkowie Związku Sybiraków oddziału w Przemyślu i oddziału III RP. Wraz z przybyłymi na upamiętnienie tej rocznicy gośćmi modlili się o to, aby zachować pamięć o tych, którzy zostali na wieczność w śniegach Syberii, na tzw. nieludzkiej ziemi oraz dziękować Panu Bogu za ocalenie w imieniu tych, którym dane było przeżyć i wrócić do Polski. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. Stanisław Czenczek, przybyłych gości powitał proboszcz parafii ks. Jan Mazurek, który także wygłosił homilię . Eucharystię koncelebrowali jeszcze ks. Stanisław Zarych oraz ks. Tadeusz Pater. Na uroczystościach byli obecni przedstawiciele Urzędu Miasta, Prezydent miasta Robert Choma, wiceprezydent Grzegorz Hajder, przewodniczący Rady miasta  Jan Bartmiński, samorządowcy z sąsiednich miejscowości, poczty sztandarowe, harcerze, Sybiracy i parafianie. W homilii ks. Jan Mazurek m.in.  podkreślił, że wartości, które wyznajemy czasami są poddawane wielkim próbom. Takie próby przeszli deportowani na Syberię 74 lata temu. W dalszej części homilii ks. Mazurek przytaczał słowa abp. Józefa Michalika wypowiedziane podczas wizyty „ad limina Apostolorum”, które dotyczyły sytuacji kościoła w Polsce: zagrożeń, ale także nadziei, która jest np. w tworzeniu się wspólnot chrześcijan, którym zależy na głębszym przeżywaniu wiary. Po Mszy św. wszyscy zebrani zgromadzili się na zewnątrz kościoła pod tablicą upamiętniającą Polaków, którzy zginęli na nieludzkiej ziemi. Tam odmówiono w ich intencji modlitwę „Anioł Pański”, następnie odsłuchano Hymn Sybiraków, po czym głos zabrała wiceprezes Związku Sybiraków III RP Krystyna Zwierkowska, zaznaczając, że obchodzenie tej rocznicy ma na celu uchronienie od zapomnienia tego, co przeżyli Sybiracy. Następnie delegacje przybyłych gości i sami Sybiracy złożyli kwiaty i zapalili znicze. Na zakończenie aktor p. Tadeusz Szczerbaty przeczytał wiersz barda sybirackiego Mariana Jonkajtysa pt.: „Modlitwa do Matki Boskiej Jasnogórskiej”.

Zapraszamy do galerii na stronę: http://przemysl24news.pl/